Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

PRZEGRODA NA WIŚLE, BEZPIECZEŃSTWO CZY ZAGROŻENIE? – OKO NR 30/310

Grudzień 3, 2015

W numerze znajdziecie:

 • Przegroda na Wiśle, bezpieczeństwo czy zagrożenie?;
 • Fundusz osiedlowy jednak potrzebny?;
 • Pierwsza gminna debata o bezpieczeństwie;
 • Kurs fotografii dla początkujących – cz.3;
 • Otwarcie wystawy w kozienickim muzeum;
 • Przedszkolaki na ludowo;
 • Historyczny awans;
 • Dotknij historii Warki;
 • Oraz dużo, dużo więcej…

Aby przeczytać najnowsze wydanie proszę kliknąć w link lub poniższe zdjęcie: 30_2015

30_2015

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

3 odpowiedzi na “PRZEGRODA NA WIŚLE, BEZPIECZEŃSTWO CZY ZAGROŻENIE? – OKO NR 30/310”

 1. Ewa pisze:

  Emeryt, były pracownik Elektrowni, armator rzeczny dbający o własny interes rozdmuchał temat, który w rzeczywistości nie jest godny użytych środków medialnych !

 2. emeryt ale w porzo pisze:

  Skoro ZG s… na Elektrownię to powinien oddać zegarek

 3. jan pisze:

  Zdzisiu Tego sie po Tobie nie spodziewałem,
  a żartom z Ciebie nie ma wśród starych
  znajomych końca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.