Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

POWIAT KOZIENICKI – OKO NR 31/311

Grudzień 17, 2015

W numerze znajdziecie:

 • Powiat Kozienicki;
 • Niecodzienny seans w CKA;
 • Wieści z KDK;
 • KDK Koszty działalności w 2016 r. idą w górę o ponad 100%!;
 • Piosenki najpiękniejsze na świecie;
 • Kurs fotografii dla początkujących – cz.4;
 • Szkolny impas;
 • Jak nie przytyć przez święta?;
 • Życzenia oraz dużo, dużo więcej…

Aby przeczytać najnowsze wydanie proszę kliknąć w link lub poniższe zdjęcie: 31_2015

31_2015

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

16 odpowiedzi na “POWIAT KOZIENICKI – OKO NR 31/311”

 1. Redakcja pisze:

  W związku z licznymi pytaniami czytelników dotyczącymi rzekomego „starcia” pomiędzy burmistrzem Kozienic a proboszczem jednej z parafii podczas spotkania przygotowawczego VII Wigilię Miejską, prosimy o kierowanie zapytań ( słownych i telefonicznych) do ew. stron konfliktu a nie do naszej redakcji. Mamy nadzieję, że podczas jutrzejszego spotkania wigilijnego nie dojdzie do uzewnętrzniania nadmiaru złych emocji

 2. re: ela pisze:

  Wyzwala nie tylko prawda, ale przede wszystkim miłość!

  Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Mt 5,39).

  [… Kiedy Jezus mówi „Nadstaw drugi policzek”, to Jezus mi mówi, „Jeśli to komuś pomoże, to nawet nadstaw mu drugi policzek”. My musimy zrobić diagnozę co danemu człowiekowi pomoże. Czy pomoże mu jak ja pozwolę mu się uderzyć? Jeśli to go opamięta, no to dobra, uderz mnie. Ale jeśli to go rozbestwi, jeśli to go uczyni jeszcze bardziej dufnym i pysznym to Ja się nie pozwolę uderzyć.”]

 3. Jarek pisze:

  Szanowna Redakcjo,
  zwracam się z prośbą o niezwłoczne i bieżące „reagowanie” na nieprawdziwe, obraźliwie pomawiające komentarze użytkowników wypowiadających się na redagowanym i moderowanym przez Państwa portalu internetowym archiwum.tygodnikoko.pl, które – według przyjętych przez Państwa zasad korzystania ze wspomnianego portalu – są niczym innym, tylko znieważającym pomówieniem naruszającym prawem chronione dobra osób i są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Z tego tytułu grozi odpowiedzialność karna lub cywilna.

 4. prawo pisze:

  Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził że : „(…)inaczej należy traktować wolność słowa w sferze prywatnej, inaczej zaś w sferze życia publicznego. W tej ostatniej zakres wolności słowa musi być szerszy, a osoby uczestniczące w życiu publicznym muszą liczyć się z krytyką, gdyż świadomie i w sposób nieunikniony wystawiają swe słowa i działania na reakcje społeczeństwa. Krytyka jako wkład w formę debaty publicznej, a zarazem kontrola osób sprawujących stanowiska publiczne jest niezbędna w demokratycznym państwie prawa.” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z 28 sierpnia 2003 r., sygn. akt III KK 246/2003).

 5. Jacek pisze:

  komentarz czasowo usunięty-mozliwość naruszenia Reulaminu.
  Redakcja

 6. Jacek pisze:

  naruszenie regulaminu, ? Trochę powagi Redakcjo i szacunku dla faktów. Jest prawdą iż tej osobie alkohol szkodzi, jest głupi po nim (ujawniają się rzeczywiste cechy charakteru). TI to jest naruszenie regilaminu ??

 7. Jacek pisze:

  z Waszego wpisu nr 1 jednoznacznie wynika, iż incydent był !A dowodem jest Wasz wpis: „Mamy nadzieję, że podczas jutrzejszego spotkania wigilijnego nie dojdzie do uzewnętrz­niania nadmiaru złych emocji”. Czy w przypadku jego braku tj incydentu, napisaliby ście o złych emocjach ??

  • REDAKCJA pisze:

   Z naszego wpisu NIC jednoznacznie nie wynika, piszemy tylko że w związku z b.licznymi pytaniami w sprawie „…rzekomego „starcia” – prosimy o pytania do ew. stron. Stwierdzenie „Jacka”, że dowodem na incydent ma być wpis „…że nie dojdzie do uzewnętrz­niania nadmiaru złych emocji” jest subiektywną (nad)interpretacją autora, czyli „Jacka”.

 8. Jacek pisze:

  logika mówi, zupełnie coś innego niż sugeruje Redakcja – skoro piszecie ze „nie dojdzie do uzewnętrznienia nadmiaru złych emocji” -czyli emocje negatywne były- mogę wnioskować, ze incydent był – chyba, ze coś wiecie więcej a boicie się napisać z jakiego powodu mogą „uzewnętrznić się złe emocje”., Opłatek łączy ludzi ! Do tej pory współpraca między burmistrzem a parafią układała się dobrze. Procenty szkodzą co nie którym !

  • REDAKCJA pisze:

   „Nadmiar negatywnych emocji” – to fragment oświadczenia burmistrza po tzw aferze Chicagowskiej- związanej z jego nieudaną , czerwcową podróżą do Chicago. Stwierdzenie to zdobyło dużą popularność – dlatego zostało użyte, jako pewnego rodzaju symbol i to tyle. Kozienice aż huczą od plotek w sprawie tego, jak podkreśliliśmy, rzekomego zdarzenia. Nasza redakcja zasypywana była pytaniami w tej sprawie dlatego zamieściliśmy wspomnianą w 1 komentarzu prośbę.

 9. re jacek i redakcja pisze:

  Jeśli doszło do naruszenia nietykalności cielesnej ks. kan. Kazimierza W. Chojnackiego, to niech zgodnie z prawem złoży wniosek o ściganie. Niech da świadectwo prawdzie. Gmina i Pan Jarek niech przestaną straszyć! Ludzie gdzie my żyjemy?

 10. Stch pisze:

  re Jarek
  W demokratycznym państwie prawa kontrola i krytyka władzy jest przynależna do obywateli i jest to obowiązek jaki spoczywa na obywatelach.

  Przestańcie straszyć odpowiedzialnością taką i owaką.

 11. Jarek pisze:

  Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do mojego komentarza i wywołane (u niektórych) odczucia „straszenia” pragnę jedynie przytoczyć zapis z „Zasad korzystania z portalu” Tygodnika OKO (na samym dole strony), w treści: „…Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mógły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami…”
  Pozdrawiam i życzę miłego dnia…

 12. Gorg pisze:

  re
  strachy na lachy !
  Osoby piastujące stanowiska publiczne podlegają krytyce i Ty tego nie zmienisz. Jeżeli ktoś kompromituje stanowisko jakie piastuje, nie mówiąc już o kompromitacji własnej osoby to należy to publicznie piętnować a nie zamiatać temat pod dywan !

 13. Stach pisze:

  W całości Gorg się z Tobą zgadzam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.