Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

NA RYNKU W WARCE… – OKO NR 13/324

Czerwiec 9, 2016

W numerze znajdziecie:


 • Na Rynku w Warce…;
 • Radosne święto!;
 • Gmina to wspólnota mieszkańców, nie urzędników;
 • VI Gminy Dzień Dziecka za nami;
 • II Rock Letnisko oraz III Motocyklowy Rajd Zagończyków;
 • SM dzisiaj i jutro;
 • II Zwoleń Game Cup;
 • III Warcon;
 • Oraz dużo, dużo więcej…

Aby przeczytać najnowsze wydanie proszę kliknąć w link lub poniższe zdjęcie: 13_2016

13_2016

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “NA RYNKU W WARCE… – OKO NR 13/324”

 1. Tak-Nie-Obiektywnie / Arkadiusz Molenda pisze:

  „SM dzisiaj i jutro”… czyli jest dobrze a będzie jeszcze lepiej (chyba dla Pana Prezesa) – więc nie ma po co iść na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, w ogóle po co zapraszać mieszkańców na Walne – 17 czerwca (w piątek) przy ulicy Głowaczowskiej 48 (hala sportowa) skoro jest tak dobrze a „najwierniejsi z wiernych Pana Prezesa” będą tam „obowiązkowo” i to oni wszystko przegłosują tak „jak należy to przegłosować”. Pomimo tego zapraszam wszystkich (niezależnie jaką mają opinię na temat funkcjonowania SM) do udziału w Walnym, bo tylko w ten sposób mogą współdecydować, inaczej za nich zadecyduje ktoś inny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.