Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

ZAJEZIERZE – OKO NR 2/313

Styczeń 14, 2016

W numerze znajdziecie:


 • ZAJEZIERZE;
 • Drogi – bezpieczne czy niebezpieczne?;
 • Spokojna starość?;
 • 24. finał WOŚP w regionie;
 • Konkurs na pełnym gazie;
 • Pionki – nowe czy stare problemy? Jubileusze;
 • Oraz dużo, dużo więcej…

Aby przeczytać najnowsze wydanie proszę kliknąć w link lub poniższe zdjęcie: 2_2016

2_2016

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

7 odpowiedzi na “ZAJEZIERZE – OKO NR 2/313”

 1. Jolka pisze:

  link nie działa !

 2. jurek pisze:

  Potwierdzam! Nie działa link 🙁

 3. aga pisze:

  Nie działa link

 4. aga pisze:

  Nie działa link

 5. ala pisze:

  i wciąż link nie działa

 6. gfgf pisze:

  Może pan redaktor wyjaśni wreszcie zainteresowanym dlaczego (celowo) link nie działa?

 7. oko na maroko :) pisze:

  bo to niedługo będzie miesięcznik albo i kwartalnik,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.