Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ROK JANA DŁUGOSZA…

Maj 10, 2015

Krótka informacja o Janie Długoszu

Jan Długosz urodził się w 1415 r. w Niedzielsku koło Brzeźnicy na ziemi sieradzkiej. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Był wybitnym historykiem, dyplomatą i duchownym swojej epoki. Jest ojcem polskiej historiografii.

Uczył się w szkole parafialnej w Nowym Korczynie, a potem przez trzy lata na Akademii Krakowskiej. Następnie trafił na dwór Zbigniewa Oleśnickiego – biskupa krakowskiego. Był jego zaufanym współpracownikiem, sekretarzem i kanclerzem w latach 1433 – 1455. W 1437 roku został kanonikiem krakowskim. Po śmierci biskupa Oleśnickiego służył królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, a od 1467 roku był wychowawcą synów królewskich. W 1480 został arcybiskupem lwowskim.

Ze względu na swą wiedzę, mądrość i doświadczenie brał udział w wielu poselstwach zagranicznych: w 1449 r. do Rzymu, w 1467 r. do Czech, w 1469 r. na Węgry i w 1478 r. do Wyszehradu.

Księgi pisał po łacinie, która była językiem dyplomatycznym, urzędowym i naukowym ówczesnej Europy. Jego pierwszym (1448) dziełem historycznym było „Banderia Prutenorum, czyli Sztandary wojsk krzyżackich z Prus”, pisał też o klejnotach koronnych królów polskich, opracował herbarz polskiej szlachty, przedstawił historię średniowiecznego polskiego kościoła (Vitae episcoporum Poloniae), opisał stan posiadania kościoła w Małopolsce (Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis ). Największym dziełem okazała się dwunastotomowa praca: „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae) pisana w latach 1455-1480.

Długosz był także dobrym gospodarzem i organizatorem. We wsi Pychowice koło Krakowa założył cegielnię. Posiadał pasję budowniczego. Wybudował domy studenckie w Krakowie, domy w Sandomierzu i Wiślicy. Odnowił kościół „Na Skałce” i założył przy nim klasztor do którego sprowadził eremitów św. Pawła (Paulinów).

Zmarł 14 maja 1480 r. Pochowano go w katedrze krakowskiej, zaś w 1880 roku jego prochy przeniesiono do krypty zasłużonych na Skałce, gdzie spoczywają do dziś.

Uchwałą Sejmu RP rok 2015 został ogłoszony rokiem Jana Długosza.

Elżbieta Stąpór

plakat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.