Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

JA, MAŁY PICASSO

Styczeń 1, 2014

GRÓJEC:I edycja konkursu plastycznego „JA, MAŁY PICASSO”
GRÓJEC_KONKURS_Mały picassoPablo Picasso

Grójecki Ośrodek Kultury

zaprasza do udziału w

I edycję konkursu plastycznego

„Ja , mały Picasso”

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży wyłącznie z terenu gminy Grójec.
 3. Kategorie konkursowe:

Kategoria I – Przedszkola i klasy „0” PSP

Kategoria II – klasy I-III PSP

Kategoria III – klasy IV-VI PSP

Kategoria IV – Gimnazjum

 1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
 2. Kryteria oceny :
  1. Samodzielność i staranność wykonania
  2. Interpretacja tematu
  3. Wrażenia artystyczne

Komisja może dodać swoje kryteria oceny podczas spotkania oceniającego prace.

 1. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni dzieci i zachęcenie ich do zabawy różnymi formami i technikami.
 2. UWAGA!!!! Nie wolno kopiować prac P.Picasso. Prace na konkurs powinny być podobne w formie, ale nie wiernymi kopiami obrazów malarza.
 3. Na konkurs można zgłosić 1 pracę 1 autora. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Maksymalnie z placówki można zgłosić 8 prac. Wyjątek stanowią Przedszkola z Oddziałami, z których można zgłosić do 12 prac.
 4. Organizator pozostawia dowolność w wyborze techniki, dopuszczalne formaty prac to A3 i A4.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć METRYCZKĘ drukowaną komputerowo lub pisaną drukowanymi literami

Wzór metryczki:

ANIA KOWALSKA

PSP NR 1 W GRÓJCU

KATEGORIA I

 1. Organizator prosi o listę zbiorową zgłoszonych prac  z podaniem kontaktu do opiekuna /telefon , mail/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia większej ilości prac z placówki po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.
 3.  Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe będą do odbioru najpóźniej w dniu wręczenia nagród.
 4. Organizator dopuszcza składanie prac indywidualnie.
 5. Prace należy składać do dnia 4 lutego 2014r. /wtorek/ Prace zgłoszone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
 6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 7. Informacji udziela Pani Grażyna Dubiel ,Dział Edukacji Kulturalnej tel. 664 23 06.
 8. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu  7 marca 2014r./piątek/  o godz. 10 00 w Klubie Artystycznym GALERIA w G.O.K.

Lista laureatów zostanie  zamieszczona na stronach: www.gokgrojec.pl , www.grojecmiasto.pl do dnia 14 lutego 2014r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.