Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZWYCIĘSTWO SZCZYPIORNISTEK Z GŁOWACZOWA

Luty 14, 2016

W czasie ferii w Zwoleniu dziewczęta z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie rozegrały turniej piłki ręcznej o Puchar Samorządu Szkolnego. W turnieju wystąpiły 4 drużyny: Głowaczów, Puławy, Zwoleń I i Zwoleń II.

Pierwszy mecz dziewczęta zagrały z I drużyną ze Zwolenia wygrywając go pewnie 15:6, następnie pokonały Zwoleń II – 14:7 i na koniec w meczu o pierwsze miejsce wygrały z Puławami – 10:5. Weronika Kołakowska została najlepszą bramkarką turnieju zaś Alicja Bolek najlepszą zawodniczką. Trenerem zwycięskiego zespołu z Głowaczowa był Piotr Bolek.

Źródło: PG im. Jana Pawła II w Głowaczowie


zwolen

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.