Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

ZLOT CHEERLEADERS 2016

Kwiecień 10, 2016

W dniu 08.04.2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się IX Przegląd Formacji Tańca Sportowego Cheerleaders. W przeglądzie wzięło udział 102 uczestników reprezentujących placówki z Kozienic, Radomia, Głowaczowa oraz Góry Kalwarii.

Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ”, powitała wszystkich przybyłych uczestników, trenerów i rodziców oraz gości specjalnych: Panią Małgorzatę Bebelską, wiceburmistrza Gminy Kozienice, która dokonała oficjalnego otwarcia zlotu oraz Panią Leokadię Cieślik, doradcę metodycznego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Następnie Pani Dorota Ziarkowska, prowadząca imprezę, przedstawiła członków jury. W tym roku występujących oceniała trzyosobowa komisja w składzie: Małgorzata Wrońska – trener i sędzia cheerleaders (Kraków); Dorota Okólska – trener tańca (Radom); Szymon Gniadkowski – laureat Mistrzostw Świata Formacji Tanecznych, choreograf i trener tańca (Radom).

Przed jury zaprezentowało się 14 drużyn. Po obejrzeniu wszystkich występów członkowie komisji sędziowskiej udali się na obrady. Czas oczekiwania na werdykt był okazją do integracji uczestników zlotu poprzez wspólny taniec w rytmach muzycznych przebojów. W czasie przerwy odbyła się również profesjonalna sesja zdjęciowa każdej z grup, przeprowadzona przez pracownika OPP „OJ”, Pana Grzegorza Drożdża, który czuwał nad fotograficzną relacją całego przeglądu. Sesję zakończono pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników zlotu.

Przed ogłoszeniem wyników, Przewodnicząca Komisji Sędziowskiej udzieliła wskazówek, specyficznych dla cheerleaders, które zapewne okażą się przydatnymi do dalszego rozwoju prezentowanych zespołów tanecznych.

Kwalifikacja końcowa w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Kategoria: Duża formacja z klas I-III szkół podstawowych:

 • I miejsce – DYNAMIT, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, opiekun – Anna Rzeszotek;
 • II miejsce – Iskierki, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach opiekun – Anna Rzeszotek;
 • II miejsce – Wesołki, Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie, opiekun – Mariola Szczypiór.

Kategoria: Mała formacja z klas IV-VI szkół podstawowych:

 • I miejsce – OGNIKI, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, opiekun – Anna Rzeszotek;
 • II miejsce – LUZZ, Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie, opiekun – Mariola Szczypiór;
 • III miejsce – THE DIAMONDS, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, opiekun – Beata Mastalerz;
 • IV miejsce – ZYGZAKI, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, opiekun – Anna Rzeszotek.

Kategoria: Duet/TRIO PSP IV-VI:

 • I miejsce – Oliwia Wasińska i Kinga Zawadzka, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, opiekun – Anna Rzeszotek;
 • II miejsce – Michalina Bonosiak i Zuzanna Stępniewska- DUET DANCE, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, opiekun – Beata Mastalerz;
 • III miejsce –Zuzanna Stępniewska, Maria Sawicka, Dominika Kwiatkowska – TRIO SHOW, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu, opiekun – Beata Mastalerz.

Kategoria: Duet PG:

 • I miejsce – Karolina Babik i Julia Zduńczyk, Zespół Szkół Ogólnokształcących Góra Kalwaria, opiekun – Grażyna Kruk;
 • II miejsce – Oliwia Grot i Natalia Krzyk- WHY LA?, PG nr 5 w Radomiu, opiekun- Katarzyna Paniewska –Wrona.

Kategoria: Mała formacja z gimnazjów:

 • II miejsce – ELECTIC SEVEN, Publiczne Gimnazjum nr 5 w Radomiu, opiekun – Katarzyna Paniewska-Wrona;
 • II miejsce – FOUETTE, Zespół Szkół Ogólnokształcących Góra Kalwaria, opiekun – Grażyna Kruk.

Członkowie jury w podziękowaniu za współpracę przy realizacji wydarzenia otrzymali specjalne dyplomy. Opiekunowie każdej z grup otrzymali specjalny dyplom z podziękowaniem za udział w przeglądzie. Przedstawicielom poszczególnych formacji wręczono dyplomy i statuetki. Dla wszystkich uczestników zlotu przygotowano również pamiątkowe breloczki z pomponem. Przebieg zlotu relacjonowała lokalna telewizja „Kronika Kozienicka” KDK.

Źródło: OPP „Ogród Jordanowski”

2016.04.08 Cheerleaders_GD-0050

2016.04.08 Cheerleaders_GD-0058

2016.04.08 Cheerleaders_GD-0084

2016.04.08 Cheerleaders_GD-0108

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.