Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZDERZENIE NA FERALNYM SKRZYŻOWANIU

Luty 8, 2016

W niedzielę (07.02.2016) około godziny 20:30 w Kozienicach doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu ulic: Głowaczowskiej i Legionów – znanym z częstych wypadków.

Z informacji jakie otrzymaliśmy od rzecznik kozienickiej policji – Patrycji Zaborowskiej, sprawcą wypadku był 21-letni kierowca samochodu osobowego marki Ford, który jadąc w kierunku basenu (od ul. Piłsudskiego) nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu ul. Głowaczowską busowi, w związku z czym doprowadził do wypadku.

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W całym nieszczęściu dobrą wiadomością jest to, że podczas zderzenia busem nie podróżowali pasażerowie.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

DSC01371

DSC01373

DSC01374

DSC01376

DSC01377

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.