Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ZBIORNIK W JAGODNIE OTWARTY

Lipiec 16, 2015

Liczący 34,6 ha zalew w Jagodnie powstał na rzece Wiązownicy w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Akwen będzie spełniał także funkcję rekreacyjną dla mieszkańców regionu. Koszt inwestycji to ponad 17 mln zł, dotacje, w wysokości 2,3 mln zł, przekazał również wojewoda mazowiecki.

Zbiornik retencyjny w Jagodnie powstał w niespełna rok. Razem z istniejącymi już zbiornikami Domaniów na rzece Radomce i Rdzuchów na Wiązownicy tworzy zespół obiektów przeciwpowodziowych. Akwen położony jest na gruntach wsi: Jagodno, Słowików, Wrzos, Stary Młyn, Domaniów, Jabłonna i Potkanna. Został zbudowany pomiędzy jazem w miejscowości Wrzos, a mostem w Słowikowie. Wyposażono go m.in. w zaporę ziemną, przepławkę komorową dla ryb, rowy odwadniające i ujęcie wody na cele przeciwpożarowe. Do zalewu będzie trafiać woda, która podczas wezbrań nie mieści się w korycie Wiązownicy.

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Tygodnik OKO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.