Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

XIII PRZEGLĄD KABARETÓW SZKOLNYCH

Marzec 18, 2016

11 marca 2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się XIII Przegląd Kabaretów Szkolnych pod hasłem „2016 w dechę”. Do udziału w 17 występach zgłosiło się 46 osób z pięciu placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Kalwarii, Zespołu Szkół w Rudzie Wielkiej oraz Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych.

Dyrektor OPP „OJ” , Pani Urszula Strzelczyk powitała wszystkich gości. Otwarcia – jak przystało na charakter imprezy – żartem dokonał dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Pan Robert Boryczka. W rolę konferansjerki wcieliła się Pani Dorota Ziarkowska. Na wstępie zostały wręczone podziękowania wraz z książkowym upominkiem dla placówek biorących udział i tym samym współorganizujących Przegląd. Przedstawione zostało również jury w składzie: Beata Smykiewicz-Różycka, Michał Neumann oraz Paweł Kozieł z kabaretu PKS Lublin.

Wśród znanych i lubianych skeczy znalazły się autorskie prezentacje, jak również piosenka improwizowana. Publiczność oprócz spontanicznego reagowania na wydarzenia na scenie musiała też na niej wystąpić.

Każda grupa kabaretowa otrzymała dyplom wraz ze statuetką przygotowaną specjalnie na tę okazję. Osobowościom – uczestnikom pozytywnie się wyróżniającym – wręczono „ogródkowy” kubek. Opiekunowie oraz jury zostało uhonorowane stosownymi podziękowaniami. Wszyscy otrzymali po pamiątkowym tematycznym butonie.

Protokół Jury:

PSP IV-VI SKECZ

 1. Trzpioty – „Na bank” PSP w Wólce Tyrzyńskiej            Ewa Pawlik;
 2. Grupa „O co chodzi?” – „Marian, czy ty mnie jeszcze kochasz?”
  ZSP w Starych Słowikach Justyna Kurpiel i Piotr Grzeszczyk;
 3. Szymon Baryłka stand-up – „Kobieta vs. internet” ZSP w Starych Słowikach;
 4. Śmieszne Gadki – „Jaś i Małgosia” ZSP w Starych Słowikach;
 5. Klika Słowika – „Tanie linie” ZSP w Starych Słowikach.

PSP IV-VI PIOSENKA

 1. Trzpioty „Viola” PSP w Wólce Tyrzyńskiej ;
 2. Trzpioty – „Sprytna i wybitna” PSP w Wólce Tyrzyńskiej;
 3. Grupa ADHD „W aucie” – parodia piosenki ZSP Stare Słowiki.

PG SKECZ

 1. Kabaret „Bis” – „Nic śmiesznego” ZS w Rudzie Wielkiej op. Przemysław Kowalski;
 2. Kabaret „Ili” – „Norweski romans” ZSO w Górze Kalwarii    Łucja Stępień;
 3. Kulturalni „Xavię i Jaś” PG w Świerżach Górnych Jolanta Rutka;
 4. Kabaret „Xero” – „Węgiel” ZSO w Górze Kalwarii.

PG PIOSENKA

 1. Wiktoria Łubianka – „Tango kat” ZSO w Górze Kalwarii;
 2. Klaudia Marciniak – „Józek” ZSO w Górze Kalwarii;
 3. Kabaret „Bis” – „Piosenka wyjątkowa” ZS w Rudzie Wielkiej;
 4. Kabaret „Ili” – „Piosenka z błędami” ZSO w Górze Kalwarii;
 5. Kabaret „Xero” – „Sedum rubrotinctum” ZSO w Górze Kalwarii.

OSOBOWOŚCI

Zuzanna Gozdera            ZSP w Starych Słowikach
Klaudia Kurowska           PSP w Wólce Tyrzyńskiej
Julia Musiałek                   ZSO w Górze Kalwarii
Alan Stec                            PG w Świerżach Górnych
Jakub Sztyber                   PG w Świerżach Górnyc

Źródło: OPP „Ogród Jordanowski”

2016.03.11kabarety_GD-00352016.03.11kabarety_GD-0041

2016.03.11kabarety_GD-0054

2016.03.11kabarety_GD-0079

2016.03.11kabarety_GD-0093

2016.03.11kabarety_GD-0157

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.