Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

XII FESTIWAL „O PIERNIKOWE SERCE JASIA I MAŁGOSI”

Marzec 2, 2016

24 lutego 2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się XII Festiwal Zespołów Artystycznych Przedszkoli „O Piernikowe Serce Jasia i Małgosi„. Wzięło w nim udział 32 przedszkolaków z 7 placówek: Publicznego Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach, Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świerżach Górnych oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach.

Kolejność występów została ustalona w drodze losowania. Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ„, powitała wszystkich przybyłych, w tym gościa specjalnego, dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Pana Roberta Boryczkę, dyrektorów poszczególnych placówek, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli lokalnych mediów i oczywiście przedszkolaków. Dalszą część imprezy poprowadziła Pani Dorota Ziarkowska, nauczyciel placówki.

Zapowiedź pierwszego występu została nieoczekiwanie przerwana przez tajemnicze odgłosy zza kulis. Jak się okazało wydawała je sokowirówka Baby Jagi, którą tak bardzo pochłonęło przygotowywanie świeżego soku z marchwi, że zupełnie nie zauważyła, że festiwal już się zaczął. Zdziwiona Pani Dorota Ziarkowska spytała, dlaczego Baba Jaga zaczęła pić sok marchwiowy, choć nigdy za nim nie przepadała. Baba Jaga przyznała, że od pewnego czasu dużą wagę przykłada do zdrowego trybu życia, dlatego dba, aby w jej diecie zawsze były świeże owoce i warzywa. Pochwaliła się nawet, że zaczęła regularnie ćwiczyć. W to jednak nie chciała uwierzyć jej rozmówczyni. Na dowód czarownica zrzuciła szybkim ruchem swój stary płaszcz i okazało się, że ubrana jest w strój sportowy. Powiedziała, że ma nawet osobistego trenera, którym jest Czerwony Kapturek. Ku zaskoczeniu wszystkich gości zawołała go na scenę. Kapturek potwierdził słowa Baby Jagi i wyraził uznanie dla jej przemiany. Zaprosił również wszystkie dzieci do krótkiej rozgrzewki przed występami i wspólnie z czarownicą poprowadził wesoły aerobik. Pani Dorota Ziarkowska przeprosiła Babę Jagę, że nie chciała wierzyć w jej przemianę i zaprosiła do obejrzenia występów przedszkolaków.

Dzieci zaprezentowały oryginalne układy taneczne w rytmach disco, pop-dance, krakowiaka i swinga. W programie znalazły się też dwa układy baletowe. Wystąpił również jeden duet wokalny z piosenką pt. „Zostań moją przyjaciółką”. Na uwagę zasłużyły piękne kostiumy, które wspaniale podkreślały charakter utworów.

Po zakończeniu wszystkich występów miała miejsce narada jury w składzie: dyrektor OPP OJ, Pani Urszula Strzelczyk, Baba Jaga i Czerwony Kapturek. Obrady trwały niezwykle krótko, ponieważ jury jednogłośnie uznało, że wszyscy uczestnicy festiwalu zasłużyli na pierwsze miejsce. Dyrektorom placówek wręczono specjalne dyplomy, pamiątkowe serca i maskotki tegorocznego festiwalu – wesołe marchewki. Każde z występujących dzieci oraz opiekunowie poszczególnych grup otrzymali piernikowe serca od Baby Jagi i Czerwonego Kapturka. Festiwal zakończył się sesją fotograficzną wszystkich uczestników.

Źródło: OPP Ogród Jordanowski

2016.02.24Piernikowe_GD-0058

2016.02.24Piernikowe_GD-0072

2016.02.24Piernikowe_GD-0088

2016.02.24Piernikowe_GD-0114

2016.02.24Piernikowe_GD-0133

2016.02.24Piernikowe_GD-0151

2016.02.24Piernikowe_GD-0168

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.