Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYSTAWA MDK W CKA

Kwiecień 3, 2016

Akademia Kreatywności działająca przy Miejskim Domu Kultury w Dęblinie skupia wiele osób. Są śród nich panie, które 1 kwietnia zaprezentowały swoje prace podczas wernisażu wystawy. Ekspozycja obejmuje ręcznie wykonaną i zdobioną ceramikę użytkową, plecionki oraz obrazy wykonane techniką batik. Polega on na zanurzaniu materiału w barwnikach przy jednoczesnym zabezpieczaniu poszczególnych części tkaniny z pomocą wosku.

Przybyłych przywitała dyrektor centrum Elwira Kozłowa. Następnie zaś swoje sylwetki, prace oraz korzyści płynące z działania w grupie zaprezentowały autorki: Agata Osika-Kucharska, Anna Krawczak, Anna Ługowska, Hanna Piotrowska, Joanna Góralska, Teresa Piesio, Jolanta Pyra, Małgorzata Jędrzejczyk, Monika Kowalczyk, Marzena Pietrzyk, Ewa Miluska, Sylwia Kurzydło, Magdalena Rutkowskza, Bożena Lesisz. Instruktorem grupy jest Anna Krawczak.

Pytane o plany na przyszłość panie nie wykluczyły zmiany nazwy grupy oraz dołączenie do niej kreatywnych panów. Podczas wernisażu dwie osoby, którym dopisało szczęście, wróciły do domu z ceramiką wykonaną przez twórców MDK.

Wystawę w galerii na parterze CKA będzie można zwiedzać do 11 maja.

Red.
Fot. Maciej Kordas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.