Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

„KOZIENICKIE MUZYCZNE LATO” – V EDYCJA

Czerwiec 4, 2016

3 czerwca odbył się koncert inauguracyjny V edycji „Kozienickiego Muzycznego Lata”. W tym roku zaprezentowali się wykonawcy grający muzykę jazzową.

Na scenie wystąpił zespół „Avenue”, którego członkowie pochodzą z Polski, Francji i innych zakątków świata. Gwiazdą wieczoru był Gary Guthman w towarzystwie „Gary Guthman Quartet” oraz z gościnnym udziałem wokalistki Sashy Strunin. Ten światowej sławy trębacz zaskoczył publiczność nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również znajomością języka polskiego. Nie należy się temu dziwić, w końcu jego żona-Polka nauczyła go najważniejszych polskich zwrotów takich jak: „Masz rację kochanie”.

Red.
Fot. M. Kordas

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.