Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYPADEK NA SKRZYŻOWANIU W KOZIENICACH

Maj 16, 2016

Dzisiaj (16.05) około godziny 19:30 na skrzyżowaniu ulicy Hamernickiej z ulicą Czwartek – wyjazd z parkingu bloku Hamernicka 4, doszło do wypadku.

W wypadku brał udział samochód osobowy oraz skuter. Nie są znane okoliczności wypadku, kierowca skutera z obrażeniami ciała (prawdopodobnie złamana ręka i ogólne potłuczenia) został przewieziony do szpitala. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala policja.

Red.
Fot. Arkadiusz Molenda / FB: Tak-Nie-Obiektywnie

_MG_6573AKRAW fot. Arkadiusz Molenda

_MG_6480ARAW fot. Arkadiusz Molenda

_MG_6485AKRAW fot. Arkadiusz Molenda

_MG_6497AKRAW fot. Arkadiusz Molenda

_MG_6511AKRAW fot. Arkadiusz Molenda

_MG_6594AKRAW fot. Arkadiusz Molenda

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.