Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ NR 48

Marzec 16, 2016

Dzisiaj (16.03) w godzinach porannych doszło do poważnie wyglądającego wypadku na drodze krajowej nr 48 w miejscowości Mozolice Duże.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy iż kierowca samochodu dostawczego zasnął za kierownicą po czym zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Kierowca nie odniósł większych obrażeń, całe szczęście nikt w momencie zdarzenia nie znajdował się bezpośrednio na drodze pędzącego auta.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

wypadek-psary (2)

wypadek-psary (3)

wypadek-psary

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

2 odpowiedzi na “WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ NR 48”

  1. Pawel pisze:

    Wypadek wydarzył sie w Miejscowości Mozolice Duże. ..a nie Psary. …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.