Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

„WYCHODZĄ Z CIENIA PODWÓRKOWE WSPOMNIENIA”

Styczeń 18, 2016

W sobotę 9 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie odbył się pod hasłem „Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia” Międzyszkolny Turniej Gier Dawnych, którego celem było przypomnienie gier, w jakie grywano przed laty. Pomysłodawcami i organizatorami tego wydarzenia była grupa uczniów klasy III gimnazjum: Ania Kamińska, Olga Wasiłek, Ola Zawadzka, Patrycja Zapora, Karol Bondel, Wojtek Krakowiak i Patryk Wojewódka.

Turniej ten to projekt gimnazjalny realizowany w ramach ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem tego programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Opiekunami projektu byli nauczyciele: p. Marcin Kołdej i p. Sławomir Kowalczyk.

Na zaproszenie organizatorów, w turnieju wzięli udział uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych w Starych Słowikach, Zajezierzu i Sieciechowie wraz z opiekunami. Gościliśmy również przedstawicieli władz lokalnych: Panią Teresę Sujkowską Sekretarz Gminy Sieciechów oraz Pana Kazimierza Mastalerza Przewodniczącego Rady Gminy Sieciechów. Zaproszenie przyjął również Pan Stefan Siek, który jako znawca historii Sieciechowa oraz twórca izby historycznej prezentował gry, w jakie grał w dzieciństwie.

Drużyny składające się z 8 uczniów i 2 nauczycieli rywalizowały ze sobą w takich grach jak: Ciupa, Cymbergaj, Klasy, Wyścig Pokoju, Serso, Zośka, Skakanka oraz Fajerka. Turniej dostarczył wielu sportowych emocji a dobra zabawa udzieliła się również gościom, którzy próbowali swoich siła w zabawach. Na zakończenie rozegrano pokazowy mecz w Dwa Ognie. Najlepszą drużyną turnieju okazała się drużyna z Zajezierza, drugie miejsce zajęła drużyna ze szkoły w Starych Słowikach a trzecie z Sieciechowa. Wręczenia pucharów ufundowanych przez Pana Mariana Zbigniewa Czerskiego Wójta Gminy Sieciechów dokonała Pani Sekretarz Gminy. Wręczono również dyplomy z podziękowaniami za pomoc w współtworzeniu wydarzenia.

Wszystkim fundatorom, darczyńcom oraz osobom, które pomagały nam w realizacji naszego projektu składamy jeszcze raz serdeczne podziękowania. Mamy głęboką nadzieję, że zorganizowany turniej zachęcił młodzież do wspólnego spędzania wolnego czasu podczas gier i zabaw. Liczymy również na to, że zamiast siedzieć przed telewizorem lub komputerem wyjdą z domu, aby pobawić się na świeżym powietrzu.

Źródło: Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie

sieciechow-gry

sieciechow-gry2

sieciechow-gry3

sieciechow-gry4

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.