Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WIELOKROTNE WYCISKANIE SZTANGI

Marzec 23, 2016

19 marca w Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się druga edycja Wareckich Amatorskich Zawodów w Wyciskaniu Wielokrotnym Sztangi – 50 kg. Celem imprezy było sprawdzenie formy wareckich „siłaczy” oraz pobicie rekordu ustanowionego rok temu przez Marcina Banacha.

Po oficjalny otwarciu zawodów, sztab medyczny przeprowadził weryfikację wagi i ciśnienia krwi uczestników zawodów. Gdy wszyscy zawodnicy przeszli pozytywnie weryfikacje rozlosowano kolejność startu i przystąpiono do rywalizacji. W tegorocznych zawodach wystartowało 12 zawodników. Wśród nich zaleźli się zeszłoroczni siłacze, jak również pojawiło się kilka nowych twarzy. Wiek i sportowe doświadczenie uczestników zawodów było zróżnicowanie. Dla kilku z nich był to pierwszy tego rodzaju turniej. Z ciekawostek najlżejszy zawodnik ważył zaledwie 50 kg – tyle co wyciskana sztanga, najcięższy zaś 111 kg.

Choć grono rywalizujących było zróżnicowane to ciężar sztangi i czas na wykonanie zadania był jednakowy dla wszystkich. Sztangę o ciężarze 50 kg trzeba było umieść jak największą ilość razy w czasie 5 min. Każdy zawodnik dobierał technikę wykonania zadania do swoich predyspozycji. Niektórzy starali się jak najszybciej unosić sztangę do pierwszego „odcięcia powietrza”, inni zaś wykorzystywali cały przedział czasu na spokojne i systematyczne wyciskanie sztangi po 2-3 ruchy z krótkim odpoczynkiem. Zacięta walka z samym sobą i rywalami trwała do ostatnich minut zawodów.

Wśród dwunastu śmiałków z wynikiem 65 wyciśnięć triumfował Marcin Banach! Zwycięzca obronił zeszłoroczny tytuł, lecz niestety w tegorocznej edycji nie udało mu się pobić wareckiego rekordu, który wynosi 74 wyciśnięć. Drugi w rywalizacji był Piotr Plesiewicz z wynikiem 60, a stawkę na podium zamknął Tomasz Siedlecki z wynikiem 53. Pomimo iż rekord nie został pobity budujący jest fakt, że większość zawodników poprawiła swój zeszłoroczny wynik, ustanawiając nowe życiowe rekordy. Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie jeszcze bardziej zacięta i widowiskowa.

Na zakończeni zawodów zwycięzcy II Wareckich Amatorskich Zawodów w Wyciskaniu Wielokrotnym Sztangi otrzymali okazałe puchary, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe nagrody i dyplomy. Dziękujemy za udział wszystkim zawodnikom, gratulujemy wyników oraz chęci i odwagi zmierzenia się z ciężarem 50 kg. Czekając na kolejną edycję zawodów, zachęcamy do rozpoczęcia treningów i rozwijania swoich sportowych umiejętności.

Organizatorem zawodów było Centrum Sportu i Rekreacji w współpracy z KS Start Pułaski Warka.

Źródło: CeSiR Warka

DSC_0044

DSC_0047

DSC_0953

DSC_0988

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.