Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WIECZÓR POETYCKI – „HERBATKA RÓŻANA”

Grudzień 9, 2015

W nastrojowej scenerii w kawiarni Centrum Kulturalno-Artystycznego odbył się w sobotę 5 grudnia wieczór poetycki Grupy „Erato” działającej w Kozienickim Domu Kultury już 18 lat. Swoją twórczość zaprezentowało 9 poetów oraz 2 osoby z publiczności.

Tematem przewodnim była jesień, a całe spotkanie odbyło się pod hasłem „Herbatka różana”. Swoje wiersze zaprezentowali członkowie grupy: Zofia Kucharska, Urszula Podsiadła, Jelena Jasek, Dawid Zapora (pseudonim artystyczny Vincent Mathieu), Iwona Bitner, Halina Budniak, Zbigniew Szumierz, Maria Komsta i Lidia Zabiegałowska oraz po dwa utwory własnego autorstwa zaprezentowali Aleksandra Iskra i Maciej Witkowski. Wszystko przeplatane było nastrojowymi utworami muzycznymi.

Jak dla duszy to i dla ciała… Były pyszne pączki z nadzieniem różanym oraz aromatyczna herbata z dzikiej róży. Poetycki wieczór poprowadziła Agnieszka Żarłak z KDK. Organizatorem spotkania był Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.

Przypomnijmy: Grupa poetycka „Erato” działa w KDK już 18 lat i zrzesza zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Realizuje pomysły w postaci wieczorów poezji, spotkań z dziećmi i młodzieżą, jubileuszy, wieczorów promujących wydawnictwa indywidualne i zbiorowe. Współpracuje z poetami z zaprzyjaźnionych ośrodków kultury. Organizuje spotkania z literatami oraz warsztaty literackie. Grupa ma na swoim koncie dwa wspólne tomiki poezji, pierwszy „Kozienicka Uwertura” ukazał się w 2002 roku, drugi „Obrazy Duszy” w roku 2013. Opiekunem grupy jest instruktor KDK Halina Koryńska. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sali dydaktycznej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (drugie środy miesiąca w godz. 16.00 – 17.00).

Źródło: Kozienicki Dom Kultury

Aleksandra Iskra

DSC_0727-001

DSC_0764-001

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.