Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

VIII ZLOT BLIŹNIAKÓW

Czerwiec 22, 2016

18 czerwca 2016 r. na placu zabaw Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach miał miejsce VIII Zlot Bliźniaków. Uczestniczyło w nim 19 par bliźniąt. Najmłodsi uczestnicy mieli 2 i pół roku, a najstarsi 24 lata.

Pani Urszula Strzelczyk, dyrektor OPP „OJ” przywitała bliźnięta, ich rodziców i rodzeństwo oraz omówiła krótko przebieg zlotu. Podkreśliła potrzebę zwracania uwagi kozienickiej społeczności na obecność bliźniąt w naszym regionie. Zaznaczyła, że okazją do tego jest m.in. „Zlot Bliźniaków”, który w bieżącym roku połączony został z paradą promującą integrację bliźniaczych rodzin z terenu Kozienic.

Po części oficjalnej rozpoczęto przygotowania do parady ulicami miasta. Każda z bliźniaczych par losowała hasło, które następnie należało głośno odczytać i przedstawić na zaprojektowanym przez siebie transparencie. Pani Monika Kujawiak, przygotowała materiały plastyczne służące do wykonania transparentów oraz nadzorowała i wspomagała przebieg prac na poszczególnych stanowiskach. W proces twórczy angażowały się całe rodziny, tworząc oryginalne dzieła. Gdy już wszystkie transparenty były gotowe, uczestnicy zostali dodatkowo wyposażeni w kolorowe balony, wstążki, kołatki i trąbki. Po zakończeniu przygotowań wyruszono z „Ogrodu Jordanowskiego” w kolorowej i głośnej paradzie, którą poprowadziła Pani Dorota Ziarkowska. Na trasie wzdłuż ulicy Jana Kochanowskiego i Warszawskiej skandowano hasła umieszczone na transparentach np.: „Podwójne obowiązki”, „Dwa razy więcej do przytulania”, „Bliźniaki. Idealne na szczęście.” Przemarsz barwnej i wesołej grupy wzbudził wyraźne zainteresowanie kozieniczan.

Po powrocie na teren „Ogrodu Jordanowskiego” dokonano przedstawienia poszczególnych bliźniaczych par. Prezentacja była okazją do poznania bliźniąt przez uczestników zlotu w celu dokonania wyboru par najbardziej i najmniej do siebie podobnych. Parą o bezwzględnym podobieństwie zostali wybrani Franciszek i Jan Śmietankowie z Kozienic. Za parę o pokaźnym zróżnicowaniu uznano Nataszę i Franciszka Suboczów z Kozienic. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymali specjalne statuetki i dyplomy.

Po zakończeniu części konkursowej miał miejsce poczęstunek. Każdy z przybyłych mógł spróbować pysznych kiełbasek z grilla. Przygotowano również herbatę i orzeźwiający sok jabłkowy. Na zakończenie każdemu z przybyłych bliźniąt wręczono certyfikat udziału w zlocie. Ponadto wszystkie bliźnięta otrzymały modny żółty kapelusz i opaskę odblaskową z logo OPP „OJ”.

Nie zabrakło pamiątkowej fotografii wszystkich uczestników wykonanej przez Pana Grzegorza Dróżdża z „Ogrodu Jordanowskiego, który zapewnił fotograficzną relację całego zlotu. Wydarzenie relacjonowała także Kronika Kozienicka KDK.

Źródło: OPP „Ogród Jordanowski”

2016.06.18blizniaki_zlot_GD-0074

2016.06.18blizniaki_zlot_GD-0092

2016.06.18blizniaki_zlot_GD-0103

2016.06.18blizniaki_zlot_GD-0121

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.