Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

VIII FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELIGIJNEJ

Kwiecień 26, 2016

22 kwietnia 2016 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się VIII Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej, który otworzył Pan Robert Boryczka, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Pani Urszula Strzelczyk dyrektor placówki powitała wszystkich przybyłych, wśród których obecni byli goście specjalni:, Pani Leokadia Cieślik, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pani Ewa Lenarczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach oraz Pan Robert Boryczka.

Dalszą część imprezy poprowadziła Pani Dorota Ziarkowska, nauczyciel „Ogrodu Jordanowskiego”, która rozpoczęła od przedstawienia członków tegorocznej komisji artystycznej. Wykonawców, oceniało jury w składzie: Edyta Zawadzka ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach, ks. Wojciech Prawda z Parafii pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębi oraz Marcin Jóźwik, muzykoterapeuta, multiinstrumentalista, twórca projektu „Largo – podróżująca filharmonia”. Członkowie jury w ramach podziękowań otrzymali specjalne dyplomy.
W 47 występach wzięło udział 170 uczestników, reprezentujących placówki i parafie głównie z terenu powiatu kozienickiego.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

I kategoria – zespoły z przedszkoli:

 • I miejsce: ANIOŁECZKI Z JEDYNECZKI – Wśród tylu dróg, Publiczne Przedszkole Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach, opiekun – Anita Węgrzyn;
 • II miejsce: WESOŁE TRIO – Ojcze, Tatusiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Słowikach, opiekun – Małgorzata Pachucy;
 • III miejsce: ROZŚPIEWANE ANIOŁKI – Jesteś radością mojego życia, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Słowikach, opiekun – Małgorzata Boryczka.

II kategoria – soliści z klas O – III:

 • I miejsce – ex aequo: BARBARA BALCERZAK – Ty tylko mnie poprowadź, opiekun – Norbert Balcerzak i KATARZYNA CHAŁDAŚ – Ty tylko mnie poprowadź, Parafia pw., Świętego Krzyża w Kozienicach, opiekun – ks. Łukasz Pyszczek;
 • II miejsce: PIOTR BANASZEK – Barka, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kozienicach, opiekun – Beata Sawicka;
 • III miejsce: OLIWIA STRĄG – Barka, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kozienicach, opiekun – Beata Sawicka.

III kategoria – zespoły z klas I-III szkół podstawowych:

 • I miejsce: ANIOŁKI – Nie boję się, gdy ciemno jest, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, opiekun – Zenobia Kowalska;
 • II miejsce: OLIWIA WIECZOREK, FILIP WIRASZKA – Oto Jezus, nasz Zbawiciel, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Słowikach, opiekun – Bożena Szczur;
 • III miejsce: ŚPIEWAJĄCE ISKIERKI – Jestem rybakiem Pana, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach, opiekun – Elżbieta Komorowska.

IV kategoria – soliści z klas IV-VI szkół podstawowych:

 • I miejsce – ex aequo: NATALIA WILCZEK – Wielki jest Pan, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach, opiekun – Urszula Grabiec i JULIA WITOSŁAW – Nim świt, Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie, opiekun – Celina Roczkowska;
 • II miejsce: JULIA BASAJ – Błogosławieni Miłosierni, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kozienicach, opiekun – Beata Sawicka;
 • III miejsce: NATALIA RUTKOWSKA – Ave Maryja Jasnogórska, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kozienicach, opiekun – Anna Kogut.

V kategoria – duety z klas IV-VI szkół podstawowych:

 • I miejsce: WIKTORIA MUSKUS, OLIWIA WASIŃSKA , Pioseneczka, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach, opiekun – Urszula Grabiec;
 • II miejsce: JULIA CIESIELSKA, JULIA WITOSŁAW – Alleluja, Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie, opiekun – Celina Roczkowska;
 • III miejsce: ROKSANA BANAŚ, SANDRA KOCYK – List do Boga, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozienicach, opiekun – Urszula Grabiec.

VI kategoria – chóry:

 • I miejsce: SCHOLA LA – Łask i chwały, Parafia pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, opiekun – ks. Jacenty Rejczak;
 • II miejsce: MAŁY GOSPEL – Biali, Czarni i Mulaci, Kozienicki Dom Kultury, opiekun – Ewa Izdebska;
 • III miejsce: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOZIENICACH – Ratuj mnie, opiekun – Elżbieta Komorowska.

VII kategoria – zespoły z klas IV-VI szkół podstawowych:

 • I miejsce: NASZA RODZINA – Całym sercem, Rodzinny Dom Dziecka w Kozienicach, opiekun – Jacek Ćwiek;
 • II miejsce: SCHOLA ZE ŚWIERŻY GÓRNYCH – Tyś jak skała, Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych, opiekun – ks. Sylwester Kosior;
 • III miejsce: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE – Jak odnaleźć mam Chrystusa, opiekun – Celina Roczkowska.

VIII kategoria – zespoły młodzieżowe:

 • I miejsce – ex aequo: PG NR 2 W KOZIENICACH – Zaufaj Panu, opiekun – Iwona Chołuj i SCHOLA PLENAE CARITATE – Powietrzem moim jest, Parafia pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie, opiekun – ks. Mariusz Parszewski;
 • II miejsce: SCHOLA ZE ŚWIERŻY GÓRNYCH – Duchu Święty wołam przyjdź, Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych, opiekun – ks. Sylwester Kosior.

IX kategoria – soliści z gimnazjów:

 • I miejsce ex aequo: KAROLINA JASIK – Alleluja, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, opiekun – Bernarda Wójcik i PATRYCJA KWAPISZ – Matka, Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie, opiekun – Celina Roczkowska;
 • II miejsce: GABRIELA ROCZKOWSKA – Zaufaj Panu już dziś, Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie, opiekun – Celina Roczkowska;
 • III miejsce: ZUZANNA PRZYŁUCKA – O Matko z częstochowskiego wizerunku, Społeczne Ognisko Artystyczne w Kozienicach, opiekun – Jacek Bolek.

X kategoria – duety młodzieżowe:

 • I miejsce: JUSTYNA GOMÓŁKA, KINGA GOMÓŁKA – Mój Mistrzu, Parafia pw. Św. Józefa Robotnika w Wołyńcach, opiekun – Adam Gomółka;
 • II miejsce: NATALIA GRYGIEL, KRZYSZTOF GRYGIEL – Powietrzem moim jest, opiekun – Lucyna Grygiel;
 • III miejsce: PANDZIĄTKA – DAGMARA BUCZAK, WIKTORIA STĘPNIEWSKA – Wybacz mi Jezu, Placówka Socjalizacyjna „PANDA” w Kozienicach, opiekunowie: Katarzyna Witek-Baran, Małgorzata Kosioska.

Ze względów organizacyjnych występy podzielono na trzy części. Po każdej z nich miały miejsce narady jury i ogłoszenie wyników. Podczas oczekiwania na werdykt, zebrani w sali widowiskowo-sportowej mogli włączyć się do śpiewania pieśni i piosenek religijnych razem z rodziną Państwa Gomółków, czyli zespołem „Akord G”.

Opiekunom wszystkich wykonawców oraz przedstawicielom poszczególnych placówek i parafii wręczono specjalne dyplomy z podziękowaniem za udział w festiwalu. Laureaci otrzymali statuetki w kształcie aniołów. Dla wszystkich uczestników festiwalu przygotowano słodki poczęstunek i gorącą herbatę. Nad fotograficzną relacją wydarzenia czuwał Pan Grzegorz Dróżdż, pracownik „Ogrodu Jordanowskiego”. Przebieg festiwalu relacjonowała też lokalna telewizja „Kronika Kozienicka” KDK.

Źródło: OPP „Ogród Jordanowski”

2016.04.22 Religijna_GD-0195

2016.04.22 Religijna_GD-0190

2016.04.22 Religijna_GD-0184

2016.04.22 Religijna_GD-0173

2016.04.22 Religijna_GD-0167

2016.04.22 Religijna_GD-0166

2016.04.22 Religijna_GD-0064

2016.04.22 Religijna_GD-0059

2016.04.22 Religijna_GD-0028

2016.04.22 Religijna_GD-0006

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.