Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

UŁOMNA SESJA W JASTRZĘBI

Grudzień 9, 2014

II SESJA W JASTRZĘBI. Na sali zostało 8 radnych.
Niecodzienny przebieg miała dzisiejsza sesja rady gminy Jastrzębia (pow. radomski). 7 radnych na znak protestu przeciwko, ich zdaniem, niewłaściwym i nieterminowym powiadomieniem o sesji, wyszło z sali. Podobnie jak zgromadzona publiczność wyrażali dezaprobatę na niespodziewane rozszerzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady, Wojciech Ćwierz ripostował, że to Komisarz wyborczy zwoływał sesję a po drugie takie są prawa demokracji, to większość decyduje. W takiej sytuacji ośmioro radnych wybrało ze swego grona 2 wiceprzewodniczących i członków 4 komisji. Szerzej o sprawie napiszemy w najnowszym wydaniu Tygodnika OKO.
JASTRZĘBIA_9265_MICHALSKA
Teresa Michalska:-Nie można wybiórczo traktować radnych
JASTRZĘBIA_9268
Po oświadczeniu Marcina Paska 7 radnych opuściło salę obrad.

JASTRZĘBIA_9270_ZASADA

Nowy wójt gminy Jastrzębia: Elżbieta Zasada

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.