Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

UKRADŁ KOPARKO-ŁADOWARKĘ…

Kwiecień 19, 2016

Kryminalni z komisariatu w Pionkach odzyskali skradzioną koparko-ładowarkę oraz zatrzymali sprawcę. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Do kradzieży doszło kilka dni temu w nocy na terenie gminy Jedlnia Letnisko. Z terenu prywatnej posesji skradziono koparko-ładowarkę wartą kilkadziesiąt tys. zł.. Sprawą zajęli się policjanci z Pionek. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży oraz odzyskali maszynę. Jak się okazało zatrzymany 38-latek po kradzieży sprzętu ukrył go w stodole na terenie swojej posesji w powiecie lipskim. Na dodatek zaangażował w cały proceder swoich kolegów. Prosił ich aby pomogli mu w transporcie mówiąc, że koparko-ładowarkę kupił. Mężczyzna już rok wcześniej też próbował ukraść podobny sprzęt, jednak wtedy mu się to nie udało.

Zatrzymany usłyszał zarzuty usiłowania i kradzieży z włamaniem. Wobec mężczyzny został zastosowany policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zabezpieczenie majątku. Za przestępstwo, którego się dopuścił grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Justyna Leszczyńska


1


Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.