Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

FINAŁ KONKURSU „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI…”

Kwiecień 6, 2016

Już po raz czwarty uczniowie Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi (gmina Warka) brali udział w marcu w konkursie historycznym: ,,Żołnierze wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, organizowanym przez przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

W pierwszym szkolnym etapie młodzież przygotowała prezentacje dotyczące wybranego członka podziemia niepodległościowego. Komisja konkursowa oceniała: wiedzę, umiejętność mówienia, wykorzystanie i wyszukanie materiałów, język.

Ciekawe prezentacje uczniów a szczególnie sposób ich przedstawienia zachwyciły członków Jury. Prace dotyczące kobiet niezłomnych Danuty Siedzikówny ps. Inka i Heleny Motykówny ps. Dziuńka wzruszyły zebranych. Rezygnując z młodzieńczych marzeń, szczęścia osobistego, poświęciły dla wolności to, co najcenniejsze – życie. Zgromadzeni widzowie – uczniowie klas I i III Technikum Ogrodniczego gromkimi brawami nagrodzili prezentacje uczniów.

Do II etapu – wielkiego finału zakwalifikowali się następujący uczniowie:

   Paulina Kępka – kl. II Technikum Ekonomicznego.
   Karol Osiak – kl. III Technikum Ogrodniczego.
   Martyna Pacholczak – kl. III Technikum Ogrodniczego.
   Monika Papierowska – kl. I Technikum Ekonomicznego.
   Adrianna Polesiak – kl. III Technikum Architektury Krajobrazu.
   Monika Zielińska – kl. I Technikum Ekonomicznego.

Gratulujemy finalistom i życzymy sukcesów w wielkim finale i zdobycia głównej nagrody którą jest wyjazd do Brukseli.

Źródło: Małgorzata Bosak

P1140994

P1150001

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.