Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

WYJAZD UCZNIÓW CKZiU

Styczeń 20, 2016

Technikum Ogrodnicze w Nowej Wsi pod egidą Zakładu Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce. Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego w Warce jest lokalną firmą, która 13 X 2015 roku objęła patronat nad uczniami klasy I Technikum Ogrodniczego. Patron sfinansował koszt autokaru, którym uczniowie z klas I i II Technikum Ogrodniczego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pojechali 12 stycznia na XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej zorganizowane w Warszawskim Centrum Expo XXI.

Organizatorzy MTAS to: Katedra Sadownictwa SGGW (prof. dr hab. Kazimierz Tomala) i firma BASF (Grzegorz Lewandowski). Katedra Sadownictwa SGGW, która z ramienia uczelni objęła patronat nad uczniami klasy I w zawodzie technik ogrodnik, polecała najnowszą, wyhodowaną przez siebie odmianę, „Chopin”. Emilian Pitera otrzymał ją ze skrzyżowania „Granny Smith” i klonu U 211. Drzewa rosną umiarkowanie silnie, bardzo wcześnie wchodzą w owocowanie, plonują obficie. Odmiana odporna jest na parcha jabłoni. Owoce są średniej wielkości, bardzo jędrne, soczyste, bogate w kwasy organiczne. Dojrzałość zbiorczą jabłka uzyskują w pierwszej dekadzie października. Nadają się zarówno do bezpośredniej konsumpcji, jak i na przetwory. Jest to odmiana chroniona. Może być rozmnażana tylko w szkółkach Katedry Sadownictwa SGGW i Ryszarda Nowakowskiego, ARNO Lewiczyn.

Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej to nie tylko wystawy, ale również konferencja. Zainteresowani mogli wysłuchać wykładów na temat opłacalności produkcji jabłek i nowych kierunków eksportu polskich owoców. Podjęto też tematykę dotyczącą produkcji owoców jagody kamczackiej, derenia jadalnego i maliny, w tym również pod osłonami. Uczniów Technikum Ogrodniczego z CKZiU najbardziej zainteresowało wystąpienie posła, reprezentanta Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej – Mirosława Maliszewskiego. Absolwent Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi przedstawił temat, który spędza sen z powiek wszystkim sadownikom – nowe kierunki eksportu polskich owoców po embargo. Miłym akcentem wycieczki było spotkanie absolwentów naszej szkoły, pracujących w firmach, będących wystawcami Międzynarodowych Targów Agrotechniki Sadowniczej. Nasi absolwenci reprezentowali między innymi Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego, Felimpex, INTERMAG czy Osadkowski SA.

Uczniowie mogli się przekonać, że po ukończeniu technikum ogrodniczego istnieje szansa na zdobycie atrakcyjnej pracy. Wycieczka na MTAS to przykład aktywnej współpracy z lokalnym pracodawcą. Kierownikiem wycieczki był, podobnie jak w ubiegłym roku, pan Grzegorz Wawer, opiekunami, również po raz drugi, pani Barbara Frydrych i pan Jacek Domański.

Barbara Frydrych

CKZiU

CKZiU-1

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.