Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

TRWAJĄ NAJWIĘKSZE OD 40 LAT ĆWICZENIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Kwiecień 24, 2014

   Niemal 2 tys. policjantów, strażaków i funkcjonariuszy Straży Granicznej bierze udział w trzydniowych ćwiczeniach na Południowym Mazowszu. W manewrach biorą udział również żołnierze Sił Zbrojnych RP. W środę część ćwiczeń przeprowadzono w miejscowości Jaśce pod Pionkami, w czwartek plac działań przeniesie się na lotnisko w Radomiu.

Powodem ćwiczeń jest przede wszystkim niepewna sytuacja na Ukrainie, celem – sprawdzenie umiejętności współdziałania służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych z organami zarządzania kryzysowego przy udziale Sił Zbrojnych RP. Sprawdzona zostanie m.in. koordynacja działań i wymiana informacji, zabezpieczenie logistyczne, organizacja łączności oraz zastosowanie nowych technologii w zakresie wspomagania dowodzenia i zarządzania kryzysowego.

manewry1

W ramach ćwiczeń zorganizowane będzie kilkanaście scenariuszy, tematem przewodnim większości z nich będą cudzoziemcy. Wśród epizodów jest m.in.: nielegalne przekroczenie granicy, konflikt pomiędzy mieszkańcami ośrodka dla uchodźców, a mieszkańcami pobliskiej miejscowości, awaryjne lądowanie śmigłowca, wypadek masowy z cudzoziemcami, napływ cudzoziemców, wyrażających chęć starania się w Polsce o status uchodźcy. Organizatorzy podkreślają, że scenariusze realizowane są w 50% – reszta to różnego rodzaju niespodzianki, aranżowane na żywo.

manewry2

Trzeba się sprawdzić

– To nie pokazy, a ćwiczenia mające pokazać nasze słabości – komentował Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych i administracji. W środę służby MSW przećwiczyły m.in. akcję ratowniczo-poszukiwawczą w lesie w miejscowości Jaśce koło Pionek. Scenariusz zakładał, że śmigłowiec ze Wschodu nielegalnie przekroczył granicę polską. Na pokładzie znajdowało się 11 osób, w tym dwóch poszkodowanych pilotów. Na sygnał o zdarzeniu zareagowały m.in. siły powietrzne. Śmigłowiec miał zlokalizować pojazd i odszukać pasażerów, którzy (najprawdopodobniej) zbiegli z miejsca wypadku, a następnie udzielić im pierwszej pomocy i przesłuchać. Wśród „dodatkowych” niespodzianek pojawił się m.in. problem z kolejną ranną osobą – pasażerem przygniecionym przez wrak.

manewry4

W ćwiczeniach bierze udział prawie 700 policjantów, ponad 500 strażaków i 400 funkcjonariuszy SG. Zaangażowane będą również urzędy wojewódzkie w Kielcach i w Warszawie. Przewidziano również epizody z udziałem Sił Zbrojnych RP. W ćwiczeniu bierze udział ok. 1000 to żołnierzy – informuje straż graniczna.

manewry6

W czwartek ćwiczenia przenoszą się na lotnisko w Radomiu, gdzie do działania skierowane zostaną m.in. odrzutowce F16.

fot. Justyna Leszczyńska (KMP Radom)

manewry7

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.