Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

SZYMON HOŁOWNIA W KOZIENICACH

Czerwiec 11, 2016

Szymona Hołowni nikomu przedstawiać nie trzeba. Jest on powszechnie znany ze swojej działalności dziennikarskiej, publicystycznej, telewizyjnej. Mało kto jednak wie o jego zaangażowaniu w cele charytatywne. O tym oraz o setkach innych wątków (przy temperamencie dziennikarza tematy poboczne liczy się w setkach) można było dowiedzieć się 9 czerwca w sali konferencyjnej CKA w Kozienicach.

Dziennikarz jest założycielem dwóch fundacji, tj. „Kasisi” i „Dobrej Fabryki”, które pomagają potrzebującym w Afryce. To właśnie działalność charytatywna zdominowała pierwszą część spotkania. Był to też jedyny moment, gdy gość zachowywał powagę. S. Hołownia w sugestywny sposób opisał problemy Czarnego Lądu, jak również wskazał sens niesienia pomocy, konieczności traktowania ludzi po ludzku. Rozwiał też kilka mitów. Stwierdził, że w Polsce brak pieniędzy oznacza kłopoty, zaś w Afryce może oznaczać śmierć. Zasygnalizował też ograniczenia idei „dawania wędki zamiast ryby”, bo na co „wędka” osobie bez rąk?

Prócz tego S. Hołownia mówił o wojej wierze i wierze Polaków, o czytelnictwie, o „Tygodniku Powszechnym”, o bezdomności w Rzymie, o ulubionych świętych, o Marcinie Prokopie, o tym jak prosić papieża o wsparcie finansowe projektu (zawsze o całość), o nieukończonych studiach i nowicjacie, o czotkach, czyli wschodniej odmianie różańca i sensie „Modlitwy Jezusowej” … Jak już zostało zasygnalizowane, przy temperamencie dziennikarza tematy poboczne liczy się w setkach. To samo można powiedzieć o żartach i zwięzłych puentach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gm. Kozienice we współpracy z KDK. Było ono moderowane przez Elżbietę Stąpór. Sądząc po zainteresowaniu jakie wzbudziło należy się spodziewać, że w najbliższych tygodniach w kozienickich księgarniach mogą skończyć się książki S. Hołowni, a w bibliotece pojawią się „zapisy”.

Red.
Fot. Tygodnik OKO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.