Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

„Szkolny Karmnik – Zima 2012 / 2013”

Czerwiec 6, 2013

W 2013 roku przypadła XX jubileuszowa edycja konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2012/2013” zorganizowanego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Kozienicki Dom Kultury w Kozienicach oraz Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń.
Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych znajdujących się w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy. Na przestrzeni lat 1993 – 2013 w konkursie wzięło udział 5.415 dzieci i uczniów.
Celem konkursu było zapoznanie dzieci i młodzieży z biologią ptaków i formami ich aktywnej ochrony, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz uwrażliwienia na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt. W placówkach oświatowych prowadzone były prelekcje na temat właściwego dokarmiania ptaków w czasie zimy oraz rozpoznawania gatunków ptaków będących gośćmi w karmnikach. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie pomagać ptakom przetrwać trudny okres zimowy poprzez systematyczne dokarmianie, prowadzić ich obserwację i sporządzać notatki. Efektem ich pracy są ciekawe kroniki i sprawozdania zawierające wiele fachowych spostrzeżeń. W ramach konkursu dzieci i uczniowie przygotowali również gazetki i apele, aby zdobytymi wiadomościami podzielić się z koleżankami i kolegami. W trakcie trwania konkursu jury dokonało kontroli pracy zespołów. Oceniano estetykę wykonania karmnika, rodzaj stosowanej karmy, lokalizację karmnika, dokumentację akcji dokarmiania i ochrony ptaków (gazetki szkolne, kroniki, fotografie, zeszyty obserwacji. Prace były oceniane w 3 grupach wiekowych: dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych klasy I – III, uczniowie szkół podstawowych klasy IV – VI.
Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbyło się 23 maja 2013 roku w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka. Wyróżnieni i nagrodzeni oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy oraz cenne upominki (książki przyrodnicze, plecaki, torby, piłki, namioty, kaski, zabawki edukacyjne z głosami ptaków, pamięć USB) ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Nadleśnictwa: Kozienice, Radom, Zwoleń oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Uroczystość zaszczycili swą obecnością władze WFOŚiGW w Warszawie, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele Nadleśnictw, Urzędów Miast i Gmin oraz mediów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.