Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

SZANTY W OGRODZIE JORDANOWSKIM

Listopad 25, 2015

13 listopada 2015 r. w sali widowiskowo-sportowej Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach spotkali się miłośnicy szant, aby uczestniczyć w XII Małym Festiwalu Szkolnej Piosenki Żeglarskiej. Imprezę rozpoczęto występem rodziny państwa Gomółków z Siedlec, czyli zespołu „Akord G”, który wprowadził zgromadzonych w nastrój imprezy.

W festiwalu wzięli udział reprezentanci 15 placówek. Obecni byli również zaproszeni goście: Leokadia Cieślik, doradca metodyczny MSCDN w Kozienicach; Dorota Kurzawa, prezes Oddziału ZNP Kozienice; Ewa Lenarczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kozienicach; Lucyna Mańkowska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach; Lidia Sikora, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi; Iwona Kwaśniewska, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej oraz Waldemar Przedniczek, komandor Klubu Żeglarskiego „DAL” w Kozienicach, działającego przy ENEA Wytwarzanie S.A.

Występy oceniało jury w składzie: Bożena Markowska, Jacek Zelga i Rajmund Mączyński.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

Zespoły przedszkolne:

 • I miejsce – Zespół z Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach – „Hej Me Bałtyckie Morze„, opiekun – Małgorzata Winiarska;
 • II miejsce – ex aequo:
 • – Zespół z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kozienicach – „Szanteczka dla dziecka” opiekun – Edyta Sztyler;
 • – Zespół z Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach – „Bum cyk cyk„, opiekun – Ewelina Gabryszewska.

Duety ze szkół podstawowych, klasy I-III:

 • wyróżnienie – Weronika Chołuj i Stanisław Pachnia – „Płyniemy żaglówką„, opiekun – Danuta Szewc z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. kpr. Michała Okurzałego w Zajezierzu.

Soliści ze szkół podstawowych, klasy IV-VI:

 • I miejsce – Hanna Bernaciak – „Jeszcze się tam żagiel bieli„, opiekun – Małgorzata Minda z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie;
 • II miejsce – Alicja Kutyła – „Hej żeglarzu, żeglarzu„, opiekun – Małgorzata Minda z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głowaczowie;
 • III miejsce – Wiktoria Śmietanka – „Keja„, opiekun – Aldona Zimna z Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie.

Soliści młodzież:

 • I miejsce – Joanna Gomółka – „Kołysanka„, opiekun – Adam Gomółka;
 • II miejsce – Gabriela Roczkowska – „Ballada o wikingu„, opiekun – Aldona Zimna z Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie;
 • III miejsce – ex aequo:
 • – Patrycja Wołos – „Już nie ma dzikich plaż„, opiekun – Beata Tadla-Rodakowska z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach;
 • – Weronika Płusa – „Ja wiem„, opiekun – Przemysław Kowalski z Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.

Duety młodzież:

 • I miejsce – Justyna Gomółka i Kinga Gomółka – „Biała sukienka„, opiekun – Adam Gomółka;
 • II miejsce – Wiktoria Buczak i Eryk Buczak – „Ballada o wikingu„, opiekun – Anna Gregorczyk z Placówki Socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach.

Zespoły ze szkół podstawowych, klasy I-III:

 • II miejsce – ex aequo:
 • – Zespół z Zespołu Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej – „Historia złego sternika„, opiekun – Dorota Kwaśniewska;
 • – Zespół z Zespołu Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej – „Łódź bliska daleka„, opiekun – Dorota Koselska.

Zespoły ze szkół podstawowych, klasy IV-VI:

 • I miejsce – Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie – „Ląd przebudzenia„, opiekun – Iwona Chołuj;
 • II miejsce – Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej – „Powroty„, opiekun – Przemysław Kowalski;
 • III miejsce – Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – „Gdzie ta keja„, opiekun – Jolanta Łuczywo.

Zespoły gimnazjalne:

 • I miejsce – ex aequo:
 • – Zespół z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Króla Zygmunta Starego w Kozienicach – „Pożegnalny ton„, opiekun – Iwona Chołuj;
 • – Zespół z Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej – „Chcę żeglować„, opiekun – Przemysław Kowalski;
 • II miejsce – Zespół z Publicznego Gimnazjum w im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych – „Pieśń Wielorybników„, opiekun – Luiza Nastula;
 • Wyróżnienie – Maciej Balcerzak – solista z zespołu z Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych, opiekun – Luiza Nastula.

Z powodu dużej liczby zgłoszeń występy zostały podzielone na trzy części. Po każdej z nich odbywały się narady jury i ogłoszenie wyników. W pierwszej części wystąpili reprezentanci przedszkoli i duet ze szkoły podstawowej z klas I-III, w drugiej – soliści oraz duety młodzieżowe, zaś w trzeciej zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie oczekiwania na werdykt, zebrani w sali widowiskowo-sportowej chętnie brali udział we wspólnym śpiewaniu szant i karaoke wraz z rodzinnym zespołem „Akord G”, który w podziękowaniu za muzyczne wsparcie festiwalu otrzymał specjalny upominek. Dla wszystkich przybyłych przygotowano swojskie jadło w tawernie zaaranżowanej w holu placówki.

Laureaci otrzymali dyplomy i specjalne statuetki w kształcie ryb, które wręczali zaproszeni goście wraz z dyrektor OPP „OJ„, Urszulą Strzelczyk i prowadzącą imprezę, Dorotą Ziarkowską. Wszyscy uczestnicy tegorocznego konkursu i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i kubki z logo współorganizatorów festiwalu: Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, Klubu Żeglarskiego „DAL” i Urzędu Miejskiego w Kozienicach.

Relację medialną wydarzenia zapewniły: firma Grzegorz Dróżdż Art Photography oraz lokalna telewizja „Kronika Kozienicka” KDK.

M.C.

Szanty_2

Szanty_3

Szanty_4

Szanty_5

Szany_1

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.