Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

STUDNIÓWKOWE SZALEŃSTWO W CKZiU

Luty 15, 2016

23 stycznia 2016 roku była bardzo ważną datą dla uczniów i uczennic klas czwartych Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Po czterech latach zmagań z ciężką nauką, tegoroczni maturzyści mieli dogodną okazję do zabawy na studniówkowym balu. Była to długo wyczekiwana chwila, która pozwoliła zapomnieć o stresie, związanym z egzaminem.

Pani Dyrektor Danuta Borowiec powitała wszystkich gości, zgromadzonych w sali balowej „Agawa” w Ryszkach. Swą obecnością zaszczycili nas: pan Mirosław Maliszewski – poseł na Sejm RP VIII kadencji, pan Dariusz Piątkowski – Wicestarosta grójecki, pan Leszek Kumorek – Przewodniczący Rady powiatu grójeckiego, pan Michał Pruś – Wiceprzewodniczący Rady powiatu grójeckiego, pan Krzysztof Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu powiatu grójeckiego, Pani Anna Matyjas – Sekretarz Miasta i Gminy Warka oraz pan Radosław Rak – Przewodniczący Rady Rodziców przy Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi.

O godzinie 18.00 pani dyrektor oficjalnie rozpoczęła studniówkę. By tradycji stało się zadość, uczniowie klasy IV TAO i IV TGT zatańczyli wspólnie poloneza. Piękny taniec, przygotowany przez panią Magdalenę Kmidowską i panią Annę Dackę, został nagrodzony gromkimi brawami.

Następnie głos zabrała pani Dyrektor Danuta Borowiec, która życzyła uczniom wspaniałej zabawy podczas balu i równie zadowalających wyników egzaminów maturalnych a także spełnienia wszystkich marzeń w dorosłym życiu. Zaproszeni goście wyrazili wdzięczność za możliwość wspólnej zabawy, a także życzyli maturzystom udanych egzaminów i realizacji planów na kolejnych etapach życia. Bohaterowie wieczoru w swoim wystąpieniu zwrócili się z serdecznymi podziękowaniami do zaproszonych gości, dyrekcji, całego grona pedagogicznego i rodziców. Za czteroletnią pracę dydaktyczną dyrekcja oraz wychowawcy zostali obdarowani kwiatami i szczerymi życzeniami.

Była to niezwykła i niezapomniana noc. Studniówka to przecież ważne wydarzenie w życiu czwartoklasistów. Bal i cztery lata nauki w technikum zostaną w pamięci każdego. Na pewno będą wspominane bardzo ciepło i z sentymentem.

Źródło: CKZiU w Nowej Wsi

DSC05671

DSC05680

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.