Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

SPOTKANIE Z MONIKĄ SAWICKĄ

Luty 26, 2016

18 lutego 2016 r. w Bibliotece w Sycynie odbyło się spotkanie autorskie Dyskusyjnego Klubu Książki pod hasłem „Dobrze ze jesteś”.

Osoba o wielkim sercu, wrażliwej duszy i szlachetnej osobowości – to właśnie Pani Monika Sawicka, pisarka i dziennikarka. Już na wstępie spotkania nawiązała do najszlachetniejszych cech jakim są: dobroć, szlachetność, wyrozumiałość oraz przytoczyła ważne słowo „wybaczenie” – „Upadam, podnoszę się, wybaczam i idę dalej, nie dźwigając na plecach tych, którzy mnie krzywdzą – bo wybaczam od razu i lżejsza podążam dalej.„.

Autorka mówiła o uczuciach w sposób szczególny, bardzo wyrazisty, zrozumiały, wspomniała również o biologicznych i społecznych różnicach między kobietami i mężczyznami, o troskach i problemach dnia codziennego, o tym co nas otacza, o tym co tworzymy jak również i o tym jak kształtuje nas życie i jak mamy sobie radzić gdy nam ciężko.

Według pisarki, emocje są różne dla obu płci, ale trzeba się starać wypracowywać kompromis i nie przejmować drobiazgami. To był szczególny wieczór i wiele obecnych na nim osób spojrzy teraz inaczej na drugiego człowieka i sprawy dnia codziennego.

Pani Monika ma na swoim koncie 12 książek min. „Kruchość porcelany”, „Dobrze że jesteś”, „Serwantka” „7 kolorów tęczy”, „Demi-sec” „Przed oczami”, niebawem zostanie wydana 13 powieść tej autorki.

Źródło: Biblioteka w Sycynie

sycyna

sycyna1

sycyna2

sycyna3

sycyna4

sycyna5

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.