Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ŚMIERTELNY WYPADEK POD KOZIENICAMI

Maj 24, 2016

56 – letni mężczyzna zginął idąc środkiem nieoświetlonej drogi.

W poniedziałek (23.05), około godziny 23:00 w miejscowości Kociołki, gm. Kozienice, na drodze krajowej nr 79 doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Wedle relacji świadków zdarzenia wynika, iż kierujący autem osobowym marki Opel, 34 – letni mieszkaniec Warszawy jechał tuż za autem marki BMW. W pewnym momencie kierowca BMW wykonał gwałtowny manewr omijając idącego środkiem nieoświetlonej drogi pieszego, niestety kierowca jadący za nim nie miał już tyle szczęścia i nie zdążył ominąć mężczyzny. W wyniku potrącenia mężczyzna zginął na miejscu.

Jak podaje rzecznik prasowy kozienickiej policji, poszkodowanym był 56 – letni mieszkaniec Kociołek, w dalszym ciągu trwa postępowanie wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Red.
Źródło: Policja Kozienice
Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.