Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ŚMIERTELNY WYPADEK W PARZNICACH

Kwiecień 13, 2016

We wtorek przed godziną 6 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 26-letni mężczyzna.

Od strony Skaryszewa jechał pojazd marki Opel Vectra, którego kierowcą był 26-letni mężczyzna. W miejscowości Parznice zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka busem marki Mercedes, którym kierował 73-latek. 26-letni kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu zdarzenia. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności w jakich doszło do tego wypadku.

Źródło: KMP Radom

DSC_0344

DSC_0366

DSC_0370

DSC_0371

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.