Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

ŚMIERTELNY WYPADEK NA DK NR 48

Lipiec 25, 2016

24.07 bieżącego roku, około godziny 7:00 na drodze krajowej numer 48 w Miejskiej Dąbrowie – gm. Głowaczów doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (zginął 34-letni mężczyzna, mieszkaniec Warszawy).

Z ustaleń policji wynika, że przyczyną wypadku było zderzenie dwóch aut osobowych. Kierujący pojazdem marki Opel – 21-letni mieszkaniec powiatu białobrzeskiego bez wiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w pojazd marki Volkswagen, którym kierował 52 letni mieszkaniec powiatu ryckiego. W wyniku zderzenia pomimo reanimacji śmierć poniósł pasażer Opla – 34-letni mężczyzna.

Pozostali uczestnicy wypadku zostali przewiezieni do kozienickiego szpitala – ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obaj kierujący byli trzeźwi. Nadal trwają czynności wyjaśniające przyczyny i okoliczności zaistniałego wypadku.

Red.

DSC01664

DSC01663

DSC01662

DSC01661

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.