Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

PRZEŚWIETLĄ KOWALSKIEGO?!

Sierpień 28, 2015

Czy Rada Miejska w Kozienicach zdecyduje o wyłączeniu przewodniczącego. komisji rewizyjnej Włodzimierza Kowalskiego?

Komisja rewizyjna musi skontrolować całokształt działalności Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, a nie tylko wybrane zagadnienia. Tak wynika z opinii prawnej, z którą w dniu dzisiejszym mieli okazję zapoznać się członkowie komisji. Nie udała się zatem próba ograniczenia zakresu kontroli autorstwa przew. komisji Włodzimierza Kowalskiego. Z wnioskiem tej treści przewodniczący wystąpił na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia, mimo, że nie znajdował on oparcia w przepisach statutu gminy Kozienice.

Przew. W. Kowalski pytany podczas dzisiejszego posiedzenia komisji o powody takiego postępowania, nie umiał lub nie chciał ich podać. Wspominał o jakiejś rozmowie z radcą prawnym, z której coś miało wynikać. Ale nie wiadomo dokładnie co, bo jeśli idzie o kwestie prawne, to z opinii prawnej przygotowanej dla komisji rewizyjnej wynika jasno, że kontrola KCRiS musi być kontrolą kompleksową. Przew. W. Kowalski wnioskował zaś o to, aby była to kontrola problemowa, dotycząca wyłącznie wybranego zagadnienia(!?).

W tym też kontekście pojawił się kolejny problem, z jakim przyszło zmagać się komisji rewizyjnej w dniu dzisiejszym. A to za sprawą wątpliwości, co do bezstronności i nieinteresowności przew. W. Kowalskiego w związku z kontrolą KCRiS. W ramach bowiem działalności gospodarczej firma przewodniczącego od kilku lat sprzedaje kozienickiemu centrum określone produkty. W sytuacji zatem, kiedy kontrola KCRiS zgodnie z prawem musi mieć charakter kompleksowy (całościowy), W. Kowalski jako przew. komisji rewizyjnej kontrolowałby zdarzenia gospodarcze, których był jedną ze stron. A to już klasyczny konflikt interesów. Dlaczego? Bo nikt nie może być sędzią we własnej sprawie! Nemo iudex in causa sua, jak mawiali Rzymianie.

W takim przypadku statut gminy Kozienice przewiduje instytucje wyłączenia członka komisji rewizyjnej od prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kontroli. Z tym, że o wyłączeniu przew. komisji decyduje cała rada. To z kolei oznacza, że komisja rewizyjna do momentu podjęcia decyzji przez Radę Miejską w Kozienicach nie może zajmować się kontrolą KCRiS. Co się z tym wiąże, dzisiejsze posiedzenie komisji rewizyjnej zakończyło się ogłoszeniem przerwy do czasu aż sprawą zajmą się radni na najbliższej sesji.

Martin Bożek

Ps. Wszystkie polskie procedury przewidują instytucje wyłączenia w sytuacji konfliktu interesów (cywilna, karna, administracyjna, podatkowa, kontrolna). Przewidziano ją również w statucie gminy Kozienice (§ 87), choć w doktrynie podkreśla się, że w przypadku członków komisji rewizyjnych zamiast wyłączenia powinno stosować się instytucję odwołania ze składu komisji. Na czym polega, w skrócie rzecz ujmując, instytucja wyłączenia: Jeśli pojawiają się wątpliwości, co do bezstronności członka ograny kontrolującego, taki członek podlega wyłączeniu od udziału w kontroli. Co istotne, nie ma znaczenia, czy taka osoba rzeczywiście ma zamiar (subiektywnie) nie zachowywać się bezstronnie w toku kontroli lub tak się podczas kontroli zachowuje. Innymi słowy, wystarczy, że pozostaje w takim stosunku z kontrolowanym, że mogą zachodzić wątpliwości co do jej bezstronności. Instytucja wyłączenia ma charakter prewencyjny. Chodzi, mówiąc kolokwialnie, o „czystość” postępowania w sprawie.


Obraz (49)-1

opinia_2

Tygodnik OKO

7 odpowiedzi na “PRZEŚWIETLĄ KOWALSKIEGO?!”

 1. pracownik gminny pisze:

  Jakie wątpliwości może mieć Rada w Kozienicach w tej sprawie? Wszystko jest jasne:
  (…) Do rady gminy należy kontrola prawidłowości postepowań o zamówienia realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne. Kontrola ta jest wykonywana poprzez właściwą komisję rewizyjną. Radny jako członek wewnętrznego organu rady gminy o charakterze kontrolnym nie powinien zatem brać udział w kontrolach, których przedmiotem są przedsięwzięcia gospodarcze z jego udziałem jako przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy. (…) W przypadku powołania radnego-przedsiębiorcy w skład komisji rewizyjnej doszłoby bowiem do zatarcia granicy między sferą publiczną i sfera prywatną. (…)
  fragment rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego

 2. mieszkaniec pisze:

  TO FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ PANA ŚMIETANKI , STĄPORA, PRAWDY
  MA KŁOPOT Z WŁ. KOWALSKIM ?????

 3. podatnik pisze:

  Ale on jest z FORUM to mu wszystko jeszcze wolno.

  CIEKAWE JAK JESZCZE DLUGO??????

 4. abc pisze:

  a jak z forumek to jak zawsze ma racje, jako człowiek z grupy światłych, nie to co ja człowiek durnowaty – co najmniej do kolejnych wyborów

 5. wyborca pisze:

  Pan burmistrz Tomasz Śmietanka idzie na posła z list PO poz, 4. Czekamy na program Pana burmistrza, ciekawe co ujmie w nim dla gminy Kozienice

 6. cba pisze:

  Myśli tylko o jednym.PROGRAM pod tytułem Przepis na Imunitet Poselski . Nic z tego panie Śmietanka,o posłowaniu należy zapomnieć to stopień z wysoko jak dla pana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.