Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

PRYWACIARZE W JEDLIŃSKU

Listopad 10, 2015

6 listopada w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlińsku otwarto wystawę „Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”. Można na niej zobaczyć rekwizyty oraz fotografie z lat 1945–1989. Dotyczą one drobnej prywatnej inicjatywy gospodarczej w warunkach gospodarki centralnie planowanej.

Otwarcia dokonali Piotr Kutkowski – komisarz wystawy oraz Anna Kwiecień (jeszcze sekretarz gminy Jedlińsk i już poseł RP), głos zabrał także prezes P-M Banku Spółdzielczego w Jedlińsku Krzysztof Sadurski. Pomysłodawcą wystawy jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr. Bogusława Federa przy współpracy z Ośrodkiem Karta.

Wystawę można oglądać do 17 listopada.

Rzemieślnicy ze swoimi wyrobami, kupcy na tle małych sklepów i straganów, ludzie próbujący wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę. Ich zdjęcia można zobaczyć na przygotowanej przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa wystawie „Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”. Wystawa to również zbiór oryginalnych eksponatów z lat PRL.

Prywaciarze

Spekulanci, badylarze, cinkciarze, a przede wszystkim prywaciarze — tak przez długie lata opisywano żywą kastę „pasożytów społecznych”, choć oficjalnie nazywano ją „prywatną inicjatywą”„.

W ogłoszonym 22 lipca 1944 Manifeście PKWN konstytuujące się władze komunistyczne zapowiadały między innymi „Zniesione zostaną niemieckie znienawidzone zakazy, krępujące działalność gospodarczą, obrót handlowy między wsią i miastem. Państwo popierać będzie szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, również znajdzie poparcie państwa”. W praktyce znalazła się ona w roli oficjalnego „wzorca negatywnego”, wroga „ludowego” kraju i przez państwo była dławiona, spychana na margines.

Ponieważ przez lata PRL-u „prywaciarze” działali na granicy wolnego rynku i gospodarki zcentralizowanej, media kontrolowane przez władze kierowały niezadowolenie społeczne przeciwko prywatnej inicjatywie. I tak latami kształtował się pejoratywny wizerunek „prywaciarza”, który niestety utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Pomimo tego „prywaciarze” funkcjonowali, a jak to wyglądało w praktyce będzie można zobaczyć na wystawie „Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”. Składają się na nią archiwalne fotografie i dokumenty przedstawiające konkretne historie oraz prezentujące ludzi wielu zawodów, uprawiających prawdziwe rzemiosło. Bohaterowie wystawy nie byli na ogół ludźmi sukcesu, także finansowego. Często przegrywali z agresywnym wobec nich państwem. Jednak stali się prekursorami normalnego, wolnego rynku.

Historie i obrazy czasami zabawne, czasami smutne, ale zawsze prawdziwe i przejmujące. Ostatnia z 28 plansz pokazuje „prywaciarzy 2012” z radomskiego targowiska Korej. Widać na niej dwóch młodych mężczyzn sprzedających gadżety Euro 2012.

Pomysłodawcą, organizatorem i instytucją finansującą Ogólnopolski Cykl Wystaw Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa, której statutowym celem jest między innymi wspieranie idei przedsiębiorczości i mikro firm.

Celem Wystaw jest promocja przedsiębiorczości, zmiana pejoratywnego wizerunku mikro przedsiębiorcy, ukazanie barier z jakimi spotykali i nadal spotykają się osoby prowadzące mikro firmy.

Inauguracja Cyklu Wystaw miała miejsce w lipcu 2012 roku w Senacie RP na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Senatu RP, przy okazji prezentacji przez Akademię Liderów wyników badania sytuacji mikro firm w Polsce. Od tego czasu Wystawa była prezentowana w wielu miastach Polski we współpracy z organizacjami, instytucjami i urzędami jako wydarzenie wspierające ogólnopolskie i lokalne inicjatywy aktywizujące środowiska mikro i małych przedsiębiorców oraz zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości.

Prezentowane plansze z fotografiami, z których cześć została wypożyczona, a część przygotowana przez Fundację, mają służyć wzbudzaniu zainteresowania historią polskiej mikro przedsiębiorczości, szerzyć wiedzę na ten temat i uczyć szacunku dla inicjatywy prywatnej oraz ludzi podejmujących trud prowadzenia działalności gospodarczej. Wystawa to również zbiór oryginalnych eksponatów z lat PRL, kojarzonych z tymi latami, w tym wyroby „prywaciarzy” i używane przez nich narzędzia i urządzenia.

Całość przedsięwzięcia jest finansowana przez Fundację w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach tzw. mechanizmu 1%.

Więcej o Wystawie i Akademii Liderów znajdziecie tutaj.

Red.

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9125

8_Prywaciarze 2x

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9124

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9123

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9122

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9121

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9118

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9110

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9113

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9115

WYSTAWA_PRYWACIARZE_9116

Tygodnik OKO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.