Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

PROMOCJA XXX ZESZYTU „ZIEMI KOZIENICKIEJ”

Luty 19, 2016

18 lutego odbyła się uroczysta promocja jubileuszowego XXX zeszytu „Ziemi Kozienickiej” – czasopisma Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. Wydawnictwo napisane przez Janusza Karasia traktuje o dziejach parafii pw. Św. Krzyża w Kozienicach od średniowiecza do czasów współczesnych.

Spotkanie zorganizowane w kawiarni CKA zgromadziło liczną publiczność. Wśród osób, które zabrały głos znalazł się ks. kan. Kazimierz Chojmacki – proboszcz parafii, Lech Wiśniewski – prezes TMZK oraz autor publikacji – Janusz Karaś. Dyskusja dotyczyła kulisów powstania wydawnictwa oraz dziejów kozienickiej parafii. Wspomniano o trudnościach z jakimi wiązała się budowa murowanego kościoła w pod koniec lat 60. XIX. Przypomniano działalność organizacji katolickich w z lat 20.-30. XX w., których sukcesem był zorganizowany w 1938 r. Kongres Eucharystyczny, co z pewnością było największym wydarzeniem w przedwojennych Kozienicach. Na koniec została wyświetlona prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia dokumentujące dzieje parafii od początku XX w.

Red.
Fot. Maciej Kordas


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

3 odpowiedzi na “PROMOCJA XXX ZESZYTU „ZIEMI KOZIENICKIEJ””

 1. Janusz Karaś pisze:

  W tekście jest mały błąd, kongres Eucharystyczny był w 1932 r., ale w Radomiu, W Kozienicach odbył się w 1938 roku.
  Pozdrawiam

 2. Redakcja pisze:

  Panie Januszu, dziękujemy za uwagę. Błąd został skorygowany. Pozdrawiamy serdecznie

 3. Franciszek Turecki pisze:

  szukam zeszytu 3 z 1993 o siostrze Alfonsie Konstancji Kulejewskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.