Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

PRĄD ZA DARMO…

Lipiec 11, 2016

W czwartek – 07.07, zwoleńscy policjanci zatrzymali mieszkańca Zwolenia, który nielegalnie pobierał energię elektryczną. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

Zwoleńscy policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca Zwolenia, który w mieszkaniu w jednym z bloków korzystał z energii elektrycznej z pominięciem układu pomiarowego. Sprawca podłączył przewód elektryczny do skrzynki z bezpiecznikami znajdującej się na klatce schodowej – pomijając ‚bramkę’ pomiarową. Następnie przewód wprowadził do mieszkania w którym przebywał, zasilając w ten sposób przechowywane w nim urządzenia elektryczne. Funkcjonariusze zatrzymali 56-latka i osadzili w policyjnym areszcie. Teraz mężczyzna za swoje postępowanie odpowie przed sądem, gdzie grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: KPP w Zwoleniu

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.