Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

W Powiecie Kozienickim karty rozdane

Grudzień 2, 2014

W poniedziałek odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Kozienickiego V Kadencji. Podczas posiedzenia, radni zdecydowali o przedłużeniu obrad i dodaniu kolejnych punktów do ich programu. Stąd też wybrano nie tylko przewodniczącego, ale również starostę. Funkcję starosty ponownie będzie pełnił Janusz Stąpór, który otrzymał 11 głosów poparcia. Jego kontrkandydat – Roman Wysocki – zdobył 7 głosów. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych, ponieważ 19-ty z nich – Józef Małaśnicki – został wybrany na Wójta Gminy Głowaczów. Z kolei na przewodniczącego wybrany został Włodzimierz Stysiak.

POWIAT_9164

Tekst ślubowania odczytał radny senior Roman Wysocki.

]POWIAT_KRAWCZYK_9162


Sędzia Beata Krawczyk- przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej wręczyła radnym potwierdzenia wyboru do samorządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.