Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

POLEMIKA

Listopad 27, 2014

Drodzy mieszkańcy gminy Głowaczów,
postanowiłam napisać ten list ponieważ dalszy rozwój naszej małej ojczyzny jest zagrożony.
Ostatnie lata były dla nas bardzo łaskawe, mimo tak małego budżetu zrobione zostało wiele. To dzięki nadzwyczaj sprawnemu pozyskiwaniu środków unijnych rozkwitamy. W innych gminach tak się nie dzieje, dlaczego ? Brakuje tam dobrych gospodarzy. Dobry gospodarz pracuje całą kadencję, nie przed samymi wyborami, wie gdzie, kiedy i jak zrobić.
Brzóza to bardzo rozległa wieś, nie da się wszystkich szybko zadowolić potrzeba na to czasu i pieniędzy (następnych dotacji). To właśnie tutaj jak grzyby po deszczu powstają nowe domy, ludzie chcą tu wychowywać dzieci. Potrzeba nowych dróg i innych inwestycji. Mnie na przykład marzy się odnowienie parku.
Nie dajmy się zwieść „złotoustym” z wyborczą kiełbasą i piwem. (…) Za kilkanaście dni odbędzie się druga tura wyborów na wójta, w której zmierzą się obecny gospodarz gminy pan Bojarski i vicestarosta Małaśnicki. Co Pan V-ce starosta zrobił dla nas przez ostatnie 8 lat? Co w ogóle zrobił w powiecie kozienickim poza lansowaniem się na imprezach. O pracy władz powiatu pisał w Oku ostatnio Pan Wysocki, była tam mowa m.in. o drogach powiatowych, również na naszym terenie, które można było wyremontować za unijne pieniądze w ramach tzw. „Schetynówek „. – szansa została jednak zmarnowana bo powiat nie podpisał odpowiednich porozumień z gminami. Jest we władzach starostwa, które doprowadza do ruiny szpital powiatowy (proszę porozmawiać z pielęgniarkami, które mieszkają na naszym terenie ), brakuje na wypłaty dla nauczycieli i bieżące wydatki. I takie są osiągnięcia polityka, który chce rządzić naszą gminą.
Na tle innych gmin wypadamy bardzo dobrze, niejeden mieszkaniec ościennych miast i wsi zazdrości nam tego co się u nas robi, niejeden kierowca z zadowoleniem porusza się po nowych lub wyremontowanych drogach, uczniowie ze szkół z gminy Kozienice przyjeżdżając na zawody międzyszkolne zazdroszczą naszym dzieciom dużych, nowoczesnych dobrze wyposażonych budynków i boisk. Panowie Bojarski i Kozłowski, to zgrany zespół, zrobili wiele, mogą zrobić jeszcze więcej, pozwólmy im więc dalej tworzyć dla dobra naszej społeczności.
Życia nie da się oszukać, jak nie da się oszukać ziemi. Jeśli wrzuci się w nią plewy, zbierze się chwasty” (ks. J. Popiełuszko).

Zatroskana mieszkanka Brzózy
(dane do wiadomości redakcji)
*********************************************

sprostowanie – Pismo J.Małaśnickiego

**********************************************

wyjaśnienia wójta S.Bojarskiego
W 2013r. Gmina Głowaczów podpisała z Powiatem Kozienickim porozumienie dotyczące dofinansowania przez Powiat Kozienicki kwotą 150 tys. zł zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej-ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów” . W zamian za to Gmina Głowaczów zobowiązała się do przekazania 150 tys. zł na realizację zadań powiwtowych wskazanych przez Zarząd Powiatu. Mając na uwadze zasady Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzn., iż dofinansowaniu mogą podlegać projekty, które są zrealizowane zgodnie ze złożonym wnioskiem pismem z dnia 12.05.2014r. wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Kozienicach o realizację w/w porozumienia, gdyż Gmina realizowała projekt pn „Budowa drogi gminnej-ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głowaczów” i dalej ubiegała się o jego dofinansowanie. Niestety pismem z dnia 19.05.2014r. Zarząd Powiatu Kozienickiego odmówił realizacji porozumienia i stwierdził, iż przekazanie środków finansowych na w/w zadanie nie ma uzasadnienia. Mając na uwadze to, iż brak Partnera w postaci samorządu skutkowałoby brakiem dofinansowania dla Gminy Głowaczów, gdyż inwestycja byłaby wykonana niezgodnie ze złożonym wnioskiem, w którym zgłosiliśmy partnerstwo innego samorządu, za co otrzymaliśmy dodatkowe punkty w rankingu, przeciwdziałając stracie w ponad 400 tys zł dofinansowania o jakie ubiegała się Gmina, zwróciliśmy się do Gminy Magnuszew o partnerstwo w realizacji tego projektu na tych samych zasadach finansowych tzn. Gmina Magnuszew przekaże 150 tys zł nam a my przekażemy jej 150 tys na zadania wskazane przez nią. Dzięki tym zdecydowanym działaniom we wrześniu Wojewoda zakwalifikował wniosek Gminy Głowaczów do dofinansowania i wsparł kwotą 401 111 zł. Nauczeni doświadczeniem i ograniczoną wiarygodnością porozumień podpisanych przez Powiat Kozienicki, nie chcąc być po raz kolejny postawionym przed możliwością straty kilkuset tysięcy złotych podpisaliśmy z Gmina Magnuszew porozumienia o wzajemnej pomocy finansowej przy realizacji zadań na 2015r. Do dnia dzisiejszego żadne pismo w sprawie podpisania porozumienia nie wpłynęło do nas ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Już po podpisaniu z Gminą Magnuszew w/w porozumienia skontaktował się ze mną Wicestarosta, pytając czy chcemy podpisać porozumienie o dofinansowaniu przez Gminę Głowaczów przebudowy drogi powiatowej Ryczywół -Brzóza.
Mając na uwadze w/w niedobre doświadczenia, a także już podpisane porozumienie z Gmina Magnuszew, odmówiłem podpisania porozumienia o dofinansowanie Gminy w/w inwestycji powiatowej. Ten sam wniosek był składany przez Powiat już dwukrotnie ( i dwukrotnie Gmina Głowaczów podpisała porozumienie o dofinansowaniu tej inwestycji) i nie zakwalifikował się do dofinansowania, gdyż był słabo oceniony przez Komisję Oceniającą. Również sytuacja finansowa Powiatu Kozienickiego rodziła we mnie poważną wątpliwość , co do możliwości finansowych realizacji tej inwestycji i stosownych porozumień przez Powiat. Powyższe potwierdza projekt budżetu Powiatu Kozienickiego na 2015r, gdzie na inwestycje drogowe na 7 gmin Powiatu Kozienickiego przewidziano nie co ponad 1 mln zł, czyli około 1 km dobrej drogi. Warto również zapytać ile z 7 gmin podpisało porozumienia z Powiatem ?
Wójt Gminy Głowaczów
Stanisław Bojarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.