Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

PILNE! ŚMIERTELNY WYPADEK W BĄKOWCU

Styczeń 26, 2016

Kilkanaście minut temu otrzymaliśmy informacje od jednego z czytelników, że w okolicy Bąkowca na drodze wojewódzkiej numer 738 doszło do śmiertelnego wypadku. Przyczyny wypadku ustala policja. Jesteśmy w stałym kontakcie z rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.


Inf (17:17, 26.01.2016): Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło dzisiaj około godziny 6 rano na drodze wojewódzkiej numer 738 w miejscowości Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko. Jak podaje policja, kierujący samochodem marki Peugeot na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem po czym uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł pasażer, 60 letni mieszkaniec Lublina.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

Fot. Czytelnik Tygodnika OKO

DSC01356

DSC01355

DSC01354

DSC01353

DSC01352

DSC01351

DSC01350

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Jedna odpowiedź do “PILNE! ŚMIERTELNY WYPADEK W BĄKOWCU”

  1. Świadek pisze:

    Paradoksalnie czy ta biała kropka i numer na drzewie w które uderzyło auto nie oznacza przypadkiem drzewa do wycinki???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.