Informator


 • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
  ENEA WYTWARZANIE
  25 sierpnia 2016

  enea_kozienice

NOWA WIEŚ. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

Wrzesień 30, 2015

Jak jesienny błędny liść, takie jest życie człowieka. Nie wie, skąd przyszedł, dokąd ma iść, i co go w życiu czeka… tej sentencji jednak nie wyrażają Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, przybyli na Uroczystą Inaugurację Roku Szkolnego 2015/2016 w dniu 18 września 2015 roku, realizując swoje marzenia o nabywaniu nowych umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji.

Część oficjalną rozpoczęła dyrektor pani Danuta Borowiec witając przybyłych na tę uroczystość słuchaczy, nauczycieli i pracowników. Szczególnie ciepło powitała tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły, słuchaczy oddziału Liceum Ogólnokształcącego oraz kursów kwalifikacyjnych. Miłym akcentem była informacja o wysokiej zdawalności egzaminów przez słuchaczy kursów kwalifikacyjnych i uzyskiwanych przez nich dyplomach.

Pani dyrektor Danuta Borowiec poinformowała, że nadal trwa nabór kandydatów do szkół dających nowe możliwości kształcenia zawodowego. Są to zarówno kierunki kształcenia w Szkołach Policealnych takie jak: technik administracji, technik rachunkowości, florysta, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, technik ochrony osób fizycznych i mienia jak również kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie następujących kwalifikacji:

 • R.5 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych;
 • R.18 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych – w zawodzie technik ogrodnik;
 • A.18 – Prowadzenie sprzedaży – w zawodzie sprzedawca;
 • T.13 – Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych –  w zawodzie technik obsługi turystycznej;
 • A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – w zawodzie technik ekonomista;
 • A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji – w zawodzie technik administracji;
 • A.36 – Prowadzenie rachunkowości – w zawodzie technik rachunkowości;
 • R.21 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu – w zawodzie technik architektury
 • krajobrazu;
 • A.23 –  Projektowanie fryzur – w zawodzie technik fryzjerstwa;
 • Z.4 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – w zawodzie opiekun medyczny;
 • T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nadmieniła także, że uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji to konieczność na współczesnym rynku pracy. Na zakończenie pani dyrektor życzyła słuchaczom, aby rok szkolny 2015/2016 był pełen nowych wyzwań, intensywnej nauki oraz zdobywania umiejętności, jakże ważnych w przyszłości. Kadrze pedagogicznej, by każdy dzień pracy przynosił zadowolenie, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne spełniały zakładane oczekiwania.

Mat. Aneta Lewandowska

centrum ksztalcenia 1

centrum ksztalcenia

Tygodnik OKO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.