Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

NAJLEPSI ODEBRALI NAGRODY…

Grudzień 2, 2015

30 listopada poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego i konkursu fotograficznego z zakresu edukacji ekologicznej „Bliżej środowiska naturalnego – bliżej ludzi”. Rozstrzygnięcie połączone z wręczeniem nagród odbyło się w Centrum Kulturalno–Artystycznym. Spośród ponad 160 prac komisja nagrodziła 12. Przyznała także nagrody dla najlepszych szkół.

Oprócz uczestników konkursów, ich opiekunów i dyrektorów szkół, a także członków komisji oceniającej, wśród gości znaleźli się: prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Robert Wojcieszek oraz dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. – Kozienicki Dom Kultury wspólnie z Kozienicką Gospodarką Komunalną organizuje różne wydarzenia i to jest kolejne z nich. Niezmiernie się cieszę, że wspólnie udaje nam się poczynić tak cenne inicjatywy dla społeczeństwa – mówiła E. Kozłowska.

Prezes Wojcieszek dodał również, że w znacznej mierze przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. – Można powiedzieć, że jesteśmy pionierami w zakresie tych konkursów, ponieważ na terenie byłego województwa radomskiego, tylko my wyszliśmy z taką inicjatywą dla naszych szkół – powiedział R. Wojcieszek. – Szykujemy oczywiście kolejne wnioski i będziemy Państwa zachęcali do współpracy z nami i do dbania o środowisko – dodał.

W konkursie wzięło udział 164 uczniów z 10 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Kozienice, w tym w konkursie plastycznym 114 osób, a w fotograficznym 50. Oceny prac dokonało jury w składzie: Agnieszka Adamczyk – pracownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Agnieszka Bieńkowska – instruktor plastyki w KDK i Grzegorz Dróżdż – fotograf. W poszczególnych kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, samodzielność, pomysłowość i estetykę wykonania pracy, wyłoniono laureatów.

W konkursie plastycznym kat. klasy I-IIII miejsce zajęła Zuzanna Słomska z PSP w Ryczywole, II Szymon Dec z PSP w Brzeźnicy i III Oskar Krawczyk z PSP w Janikowie. W kategorii klasy IV-VI na I miejscu uplasowała się Roksana Kultys z PSP w Nowej Wsi, na II Mateusz Rutka z PSP w Wólce Tyrzyńskiej i na III Aleksandra Klimiuk z PSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

W konkursie fotograficznym kat. klasy I-IIII miejsce zajęła Alicja Kwiecińska z PSP nr 3, II Wiktor Majdak z PSP w Wólce Tyrzyńskiej i III Matylda Seredyn z kozienickiej trójki, a w kategorii klasy IV-VII miejsce zdobyła Weronika Bieniek z PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, II Jakub Włodarczyk z tej samej placówki i III Maria Wróblewska z PSP nr 3.

Wśród nagród pojawiły się m.in. aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze z audiobookami i lornetki. Dyplomy – podziękowania i drobne upominki otrzymali także wszyscy opiekunowie. Dodatkowo komisja przyznała nagrody szkołom, z których wyłoniono największą liczbę laureatów. I miejsce zdobyła PSP nr 3 w Kozienicach wygrywając zestaw interaktywny z kompletem filmów, II miejsce PSP nr 1 również z Kozienic zdobywając m.in. projektor i ekran projekcyjny ze statywem i III miejsce PSP w Wólce Tyrzyńskiej wygrywając m.in. mikroskop i zestaw laboratoryjny.

Ale, żeby nikt nie wyszedł z pustymi rękoma pozostałe placówki otrzymały pamiątkowy dyplom i sadzonkę świerka pospolitego. A wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursach, a niestety nie stanęli na podium, otrzymali drobne upominki. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Głównym organizatorem konkursów „Bliżej środowiska naturalnego – bliżej ludzi” była Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., a współorganizatorem Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka. Patronat honorowy objął Burmistrz Gminy Kozienice dr Tomasz Śmietanka.

Mat. KDK

konkurs1

konkurs2

konkurs3

konkurs5

konkurs6

konkurs7

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.