Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MUZYCZNA PODRÓŻ PRZEZ AMERYKĘ – KONCERT

Czerwiec 29, 2016

4 lipca – w Dzień Niepodległości USA, wspólnie z Ambasadą USA i American Corner Radom – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza Państwa na niezwykłą MUZYCZNĄ PODRÓŻ PRZEZ AMERYKĘ. Dokładnie w 240. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbędzie się koncert w wykonaniu dwojga amerykańskich pianistów: Pameli Howland i Stana Breckenridge’a.

Artyści zabiorą Państwa w podróż przez dekady muzyczne Ameryki. Od pól bawełny i melodii spirituals, przez ragtime, blues, New Orleans jazz i swing do współczesnych rytmów soul i pop. Pamela Howland i Stan Breckenridge to nie tylko świetni pianiści, ale też wspaniali performerzy, którzy w niezwykle angażujący sposób opowiadają o muzyce, dlatego utworom będzie towarzyszyła opowieść o korzeniach wykonywanych gatunków i inspiracjach. Bardzo ciekawy muzycznie program oraz niezwykle charyzmatyczne osobowości pianistów sprawią, że ten koncert będzie dla słuchaczy niezapomnianym przeżyciem.

Pamela Howland – pianistka klasyczna, która w swej twórczości sięga po inspiracje do najróżniejszych gatunków muzycznych. Członkini elitarnego grona Artystów Steinwaya. Zdobyła dyplom doktora sztuk muzycznych na uniwersytecie Eastman School of Music w stanie Nowy Jork. Jako miłośniczka muzyki Fryderyka Chopina – Pamela Howland nagrała 4 albumy z muzyką kompozytora, w 2012 zrealizowała film dokumentalny „Wspominając Fryderyka: Geniusz Chopina”. Jej najnowszy program koncertowy „Pamela Howland meets The Beatles” jest zbiorem jej autorskich aranżacji melodii The Beatles w stylistyce utworów Chopina. W jej dorobku znajduje się wiele recitali i koncertów, także ze znakomitymi orkiestrami w USA, Ameryce Południowej i Europie, m.in. w Paryżu, Wiedniu, czy Warszawie.

Stan Breckenridge – pianista jazzowy, wokalista i kompozytor, profesor akademicki. Zdobył tytuł doktora muzykologii na Claremont Graduate University i uczy na Wydziale Studiów Afroamerykańskich na California State University w Fullerton. W latach 2012 – 2013 stypendysta programu Fullbright dla wybitnych pracowników naukowych. Następnie wykładał na Wydziale Amerykanistyki UJ. Stan jest członkiem orkiestry jazzowej JBBO, ma na swoim koncie występy z wieloma artystami i grał dla wielu wybitnych postaci, takich jak: Madeleine Albright, Jerry Lewis, Martha Reeves, Nancy Sinatra, John Travolta. Opublikował także wiele podręczników akademickich wydanych w języku angielskim, m.in. „Popular Music in America: Forging the American Spirit” (2012), „African American Music ForEveryone” (2006).

Partnerzy:

  • Ambasada USA w Polsce;
  • American Corner Radom;
  • ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria;

Koncert odbędzie się 4 lipca w sali Centrum Edukacyjno-Muzealnego, o godz. 19.00, WSTĘP WOLNY! Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki należy odebrać najpóźniej do 1 lipca w kasie muzeum lub zarezerwować pod adresem: rezerwacja@muzeumpulaski.pl, tel. 48/667 20 20.

Źródło: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Concert 4 July-Warka-poster

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.