Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MUNDANA W PIONKACH!

Styczeń 27, 2016

Mundana podbiła serca publiczności! To była wspaniała uczta muzyczna! Występ zespołu Big Bandu MUNDANA doczekał się owacji na stojąco!

Występ formacji z Radomia na scenie w Centrum Aktywności Lokalnej w niedzielę 24 stycznia, niezwykle przypadł do gustu publiczności. – Wspaniała atmosfera i znakomita zabawa! – kwitowali wszyscy wychodząc z sali widowiskowej.

Podczas koncertu można było usłyszeć standardy muzyki rozrywkowej z polskiego repertuaru, ale nie zabrakło również znanych utworów zagranicznych. Gościem specjalnym koncertu był znakomity akordeonista – Michał Kraska. Absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia im. Oskara Kolberga w Radomiu. Michał występował w zespołach Hummi Accordion Band oraz Kliper, z którym nagrał płytę „Zapomniany powrót”. Współpracował również z zespołami ludowymi.

Podczas niedzielnego koncertu usłyszeć było można przeboje takie jak: „Tico tico”, „La Cumpanista” czy „Flick Flack”.

Nie zabrakło występu wokalistek: Magdaleny Boduły i Aleksandry Piwońskiej oraz solowych popisów członków „Mundany”. Usłyszeliśmy takie szlagiery jak: „Fever” czy „It don’t mean a thing” czy „Gdzie ci mężczyźni” i „Pogoda ducha”. Zespołem dyrygował jego kierownik Zbigniew Bidziński.

Koncert zakończył się pięknym gestem ze strony widzów, którzy gromkimi brawami podziękowali występującym na scenie członkom zespołu MUNDANA!

Źródło: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach

bigmundana1

bigmundana2

bigmundana3

bigmundana4

bigmundana5

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.