Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

MIAŁA PONAD 3 PROMILE ALKOHOLU WE KRWI

Lipiec 11, 2016

Zwoleńscy policjanci zatrzymali nietrzeźwą kobietę kierującą samochodem osobowym. Przeprowadzone badanie 34-letniej kobiety wykazało ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

W sobotę – 09.07 około godz. 17.30 w miejscowości Janów gm. Tczów, policjanci zatrzymali 34-letnią kobietę mieszkankę powiatu zwoleńskiego, która kierowała samochodem osobowym marki Opel Vectra. Podczas kontroli okazało się, że jest ona nietrzeźwa. Przeprowadzone badanie wykazało u niej ponad trzy promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta odpowie też za jazdę bez wymaganych dokumentów podczas kontroli.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym będąc w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Może też stracić prawo jazdy nawet na 10 lat.

Źródło: KPP w Zwoleniu

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.