Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

Mentalność Kalego

Czerwiec 13, 2013

„Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.echodnia.eu jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Mediów Regionalnych i nabycia licencji…”.
Formułę o takiej treści znaleźć można na portalu internetowym www.echodnia.eu. Stawiamy pytanie– jak ta deklaracja ma się do „artykułu” Tomasza Dybalskiego, który w znacznej części przepisał treść opublikowaną w naszym tygodniku OKO (numer 14)? Czyżby sławne powiedzenie, że „dobrze jest jak Kali ukraść krowę” odnalazło swoje lustrzane odbicie na rynku lokalnej prasy? Oczywiście OKO zgłosiło sprawę do centrali w Radomiu, ale Media Regionalne sp. z.o.o. nabrały wody w usta, nie odpowiadając na zgłoszoną sprawę. Czyżby tak potężny koncern medialny nie miał nic do powiedzenia w tak ważnej sprawie? W końcu zgłoszenie plagiatu jest ujmą na honorze porządnej redakcji. A może kanon wyznawanych powszechnie wartości „Echa Dnia” nie dotyczy? Artykuł „Konflikt o szkołę drzewną” nie był jedynym uchybieniem ww. redakcji. Podobnie Tomasz Dybalski opublikował artykuł o absorpcji środków unijnych przez gminę Grabów, podając nieprawdziwą kwotę. Zawarł on w swym artykule informację, iż dotacje unijne wyniosły niecałe 400 tys. zł. W rzeczywistości sięgały natomiast prawie progu trzech milionów. Czy tak rażącą różnicę można było przeoczyć, czy też wynikała ona z niedoinformowania, które i tak niczego nie usprawiedliwia? Jak dowiedziała się nasza redakcja, podobne niedociągnięcia pojawiły się w kwestii nadania stadionowi w Kozienicach imienia Marka Łuczyńskiego. Według redaktora Dybalskiego, decyzja została podjęta jednogłośnie, gdy tymczasem 8 członków Rady Miejskiej wstrzymało się od głosu. Nasuwa to pytanie, co chciał ukryć przez to Tomasz Dybalski i czy brak skrupulatnego sprawdzania informacji można poczytywać za zamierzony cel?sz

warto zobaczyć:

http://www.oko.kozienice.com.pl/wp-content/uploads/2013/04/16_2013.pdf     – str. 3

http://oko.serwiswarka.pl/wp-content/uploads/2013/04/14_2013.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.