Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

LIDER ROKU 2013 POWIATU GRÓJECKIEGO

Maj 22, 2014

W czwartek 22 maja 2014 r. poznaliśmy laureatów X edycji konkursu Lider Roku 2013 Powiatu Grójeckiego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Grójcu. Gala Finałowa odbyła się w nowo wyremontowanym, urokliwym Pałacu Kobylin.
LIDER ROKU 2013 POWIATU GRÓJECKIEGO
Imprezę z udziałem około 100 gości, po raz kolejny prowadził społecznie Andrzej Zaręba – samorządowiec, działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A., a zawodowo – dyrektor „Dworku na Długiej” w Warce. Uroczystość zrealizowano w ramach projektu pn. „Lider Roku Powiatu Grójeckiego 2013” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów. Dofinansowanie pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Kwitnących Sadów”
z Grójca.
Uroczystość rozpoczął Pan Andrzej Zaręba, który przywitał przybyłych gości między innymi Posła na Sejm RP – Mirosława Maliszewskiego, Radnego Województwa Mazowieckiego – Leszka Przybytniaka, Starostę Grójeckiego – Mariana Górskiego, członków Zarządu Powiatu na czele z Wicestarostą – Januszem Różyckim, Przewodniczącego Rady Powiatu – Janusza Karbowiaka oraz radnych powiatowych, wójtów i burmistrzów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, naczelników wydziałów Starostwa, przedstawicieli firm i organizacji z terenu powiatu grójeckiego, a przede wszystkich laureatów tegorocznego konkursu. Niestety w uroczystości nie mógł wziąć udziału Wicemarszałek Senatu RP – Stanisław Karczewski, który w liście skierowanym do uczestników Konkursu i organizatorów, złożył gratulacje i podziękowania za duże zaangażowanie społeczne, obywatelskie i zawodowe. List odczytał doradca Wicemarszałka Senatu RP – Paweł Dziewit.
W tym roku kapituła miała wyjątkowo trudny wybór – firm i organizacji, które spełniły kryteria było naprawdę wiele. Prestiżowy tytuł „Lider Roku 2013 Powiatu Grójeckiego” przyznano w 6 kategoriach:

1.Firma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników.
2. Firma zatrudniająca powyżej 20 pracowników.
3. Gospodarstwo rolno – sadownicze.
4. Działalność społeczna.
5. Działalność sportowa i turystyczna.
6. Działalność kulturalna.

W kategorii firma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników Kapituła Konkursu przyznała pierwsze miejsce i jedno wyróżnienie. Tytuł Lidera otrzymał Fruit Logistics Sp. z o. o. z Ostrowca, gmina Chynów – grupa producencka zrzeszająca 25 sadowników z powiatu grójeckiego.
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano ABR Serwis Body Line Fitness Klub z Grójca, którego właścicielami są Państwo Alicja i Bartosz Radzio – działalność Klubu prowadzona jest od 5 lat. Oferuje zajęcia fitness, treningi personalne, biegowe, propaguje zdrowy styl życia
i żywienia oraz podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające chorobom cywilizacyjnym. W tej kategorii nagrody wręczył Wicestarosta Powiatu Grójeckiego – Janusz Różycki.

W kategorii firma zatrudniająca powyżej 20 pracowników bezkonkurencyjna okazała się firma MCMS Warka Sp. z o. o. z Warki –firma od 12 lat prowadzi działalność gospodarczą. Jest producentem maszyn i urządzeń dla sadownictwa i rolnictwa. Firma wdraża nowości na rynku europejskim na rynek polski. Firma uzyskała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Gazela Biznesu 2013.
Kapituła Konkursu przyznała w powyższej kategorii wyróżnienie, które otrzymała firma SUN-SAD Sp. z o. o. z Nowych Grobic, gm. Chynów – grupa producencka działająca od 1997 r. Firma dysponuje bazą magazynowo–sortowniczą na 11 tyś. m2. Spółka dynamicznie się rozwija inwestując w gospodarstwa członków grupy. Nagrody wręczył Starosta Grójecki – Marian Górski.
W kategorii gospodarstwo rolno – sadownicze statuetkę oraz tytuł Lidera otrzymał Pan Jan Szymaniak ze Starej Warki , gmina Warka – właściciel gospodarstwa sadowniczego o powierzchni 17,5 ha. Specjalizuje się w produkcji jabłek. W 2013 r. gospodarstwo przeprowadziło inwestycje polegające na zakupie ciągnika, utwardzeniu placu kostką i budowie komory chłodniczej. W tej kategorii nagrodę wręczył Poseł na Sejm RP – Mirosław Maliszewski.
Za działalność społeczną statuetkę odebrało Koło Gospodyń Wiejskich Lesznowola z Grójca – zrzeszające aktywne kobiety, które działają społecznie na rzecz wsi Lesznowola i regionu powiatu grójeckiego. Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców wsi Lesznowola.
W kategorii działalność społeczna zostały również przyznane dwa wyróżnienia. Jedno dla Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci” Izabelin – Górki, gmina Mogielnica – Stowarzyszenie powstało w 2008 r. Jego głównym obszarem działalności jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz propagowanie idei integracji
i tolerancji osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej.
Drugie wyróżnienie otrzymała Pani Agnieszka Socha z Bądkowa, gm. Goszczyn – inicjatorka utworzenia w 2004 r. Niepublicznego Przedszkola – przez 8 lat było to jedyne przedszkole w gminie Goszczyn. Założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn. Wyróżniona pracuje charytatywnie na rzecz dzieci i młodzieży a także całej społeczności gminnej. Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Powiatu – Janusz Karbowiak.

W kategorii działalność sportowa i turystyczna, tytuł Lidera otrzymało Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum z Grójca – Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2011 r. głównymi obszarami działalności organizacji są m.in.: promocja regionu grójeckiego, rozwój kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego trybu życia oraz rozwinęło akcję Biegam Bo Lubię.
Wyróżnienie za działalność sportową i turystyczną otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Lipie – prowadzi On działalność w sferze kultury fizycznej, rozwoju i upowszechniania aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci z terenu Gminy Błędów. Klub istnieje od października 2010 r. W tej kategorii nagrody wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Jacek Stolarski.

W ostatniej, szóstej kategorii działalność kulturalna, kapituła konkursu jednogłośnie pierwszym miejscem nagrodziła Panią Katarzynę Leśniak z Jasieńca – inspiratorkę i moderatorkę Grup Teatralnych „Kultywator” i „Scena”. Młodzież pod Jej kierownictwem przygotowała i wielokrotnie prezentowała na różnych scenach przed różną publicznością sztuki wg Jej scenariusza i reżyserii, osiągając liczne sukcesy na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, zdobywając wiele cennych nagród i wyróżnień. Nagrodę wręczył Radny Województwa Mazowieckiego – Leszek Przybytniak.
Dla wszystkich gości zagrał Zespół Wokalno – Instrumentalny CANTABILE z Warki, zaśpiewała Karolina Woźniak-Zygmunt, która wykonała znane piosenki z repertuaru Ewy Bem, Krystyny Prońko, Maryli Rodowicz do tekstów Agnieszki Osieckiej, Marka Dutkiewicza z muzyką Seweryna Krajewskiego i Romualda Lipko.

Dla wszystkich gości organizatorzy przygotowali pyszny poczęstunek oraz słodką niespodziankę w postaci okazałego tortu z mapą Powiatu Grójeckiego.

Biuro Promocji i Funduszy Europejskich

lider_5759

lider_5762

lider_5768

lider_5773

lider_5775

lider_5781

lider_5790

lider_5806

lider_5820

lider_5844

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.