Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KPK. FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Marzec 22, 2016

W dniu 18 marca br. w miejscowości Jedlnia-Letnisko przeprowadzony został wojewódzki etap XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, którego koordynatorem był Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Gimnazjaliści zmagali się z testem obejmującym zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, biologii, geografii, ekologii oraz wiedzy o parkach krajobrazowych naszego województwa.

Zadaniem praktycznym było rozpoznawanie chronionych gatunków roślin i zwierząt. W etapie wojewódzkim rywalizowały drużyny reprezentujące wszystkie parki krajobrazowe Mazowsza (Kozienicki PK, Mazowiecki PK, Nadbużański PK, Chojnowski PK, Brudzeński PK). Wygrała drużyna z Publicznego Gimnazjum w Suskowoli (gmina Pionki) w składzie: Weronika Glimasińska, Izabella Zawadzka, Oliwia Misalska, Kamil Jaworski. Dodatkowo Weronika Glimasińska okazała się najlepszą wśród dwudziestu piszących test uczniów.

W nagrodę uczniowie otrzymali rowery, a szkoła tablicę multimedialną. Nagrody ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zwycięska drużyna reprezentować będzie województwo mazowieckie podczas etapu – ogólnopolskiego w dniach 6-10 czerwca 2016 r. na terenie Karpackich Parków Krajobrazowych (wyjazd połączony z „zieloną szkołą”).

Uczniom z PG w Suskowoli gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim. Nauczycielce biologii Pani Katarzynie Grabowskiej – Adamiec dziękujemy za profesjonalizm, dzięki któremu drużyna reprezentująca szkołę wygrała konkurs po raz trzeci.

Źródło: Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego

IMG_7854

IMG_7864

IMG_7936

IMG_7944

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/​źródła pocho­dzenia materiałów: www​.tygodnikoko​.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.