Informator


  • NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE
    ENEA WYTWARZANIE
    25 sierpnia 2016

    enea_kozienice

KOZIENICE. TRWAJĄ POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO

Czerwiec 7, 2016

8/9.06.2016

UWAGA: otrzymaliśmy informację o szczęśliwym odnalezieniu. Prosimy już więcej nie udostępniać informacji o zaginięciu. Jak napisała nam Katarzyna Kam: słaby jest, ale jest!

*********************************************************************************************************************

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach poszukuje osoby zaginionej – Jarosław Komorek, lat 36, zam. Kozienice.

Rysopis zaginionego: wzrost 182 cm, szczupłej budowy ciała, twarz pociągła, nos prostolinijny, uzębienie pełne, uszy przylegające, posiadał zarost na twarzy w postaci długiej brody, oczy koloru zielonego.

Ubiór: koszulka z krótkim rękawem koloru czarnego, spodnie długie koloru granatowego, buty tenisówki koloru granatowego z białymi oblamówkami, posiadał przy sobie plecak w odcieniu zieleni.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej proszę kierować do KPP w Kozienicach osobiście lub telefonicznie pod numer telefonu 48 614 97 00 lub 997.

Osoba zaginiona lubiła spacery po lesie, zatem szczególnie apelujemy do spacerowiczów żeby zwracali szczególną uwagę na samotne osoby poruszające się traktami leśnymi.

Źródło: KPP w Kozienicach

13411685_1115245721870064_2235864939812144178_o

Jarosław Komorek

Tygodnik OKO

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamiesz­czonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pocho­dzenia materiałów: archiwum.tygodnikoko.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.